LINAC Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

LINAC 


A LINAC rezonanciagyorsító, akárcsak a ciklotron, ami azt jelenti, hogy csak a megfelelő ütemben/sebességgel érkező töltött részecskék tudnak áthaladni rajta, azok viszont "zöld utat kapnak" és minden gyorsítási szakaszban ugyanazzal az U-val arányos értékkel nő a kinetikus energiájuk. A levákuumozott berendezés egymás után elhelyezett fémcsövekből áll, melyek váltakozva kapnak +/- feszültséget egy rádiófrekvenciás vezérlőtől, mely állandó frekvenciával működik, akárcsak a ciklotron. A gyorsítás a csőszakaszok közötti résben zajlik ahhoz hasonló elven, amit az
1 eV szemléltetésénél látunk. Minthogy itt nincs mágneses eltérítés, a gyorsított ionok egyenesen haladnak tovább egyre nagyobb sebességgel. Ezért egyre hosszabb (Faraday-kalickaként szolgáló) driftcsövek kellenek ahhoz, hogy a részecskék a megfelelő pillanatban bukkanjanak elő a következő gyorsításhoz. A csőhossz növekedése egészen a c-hez közeli relativisztikus sebességekig tart. Az animáció lassú, hogy jobban lehessen követni az egyes pozitív ionok futását, ill. a polaritás változását. Az alábbi ábra felső animációval szinkronban mutatja az ionforrás és a páros sorszámú csövek feszültségváltozását. (A páratlan sorszámúak fázisa 180 fokkal el van tolódva a rajzhoz képest.) A beszürkített zónák feszültségét a gyorsított ionok "nem érzékelik", mert éppen valamelyik csőben tartózkodnak. (Ha a kurzort a felső animációra húzzuk , felgyorsulnak az események, de a szinkron elromlik az alsó ábrához képest, hacsak nem frissítünk.)

 

Aki a fentieket elolvasva úgy érzi, érti a lényeget, próbálkozhat egy kis kézi vezérlésű LINAC-animációval Saját oldalon lévő Java, mellyel egy piros koronggal jelképezett pozitív iont kell felgyorsítani, hogy dicséretet kapjunk.
Megjegyzés: A Java készüléke abban különbözik a fent bemutatottól, hogy csövek helyett hurkok vannak, és a közök sem nőnek, ezért kell egy kis "ütemérzék" a polaritás váltogatásához.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium