Professional artist friends

The owner of these pages Just one click and... has collaborated on several projects with two of his artist friends.

One of the pictograms by Iscsu One of them is István Molnár (pencil-name: Iscsu—pronounced: ishtchou), who is probably the greatest at small graphics. Our cooperation has included children’s books (both fiction and non-fiction) as well as ELTE publications. For instance, the owl pictogram that I borrowed from him for my Absolutely Unofficial Homepage was originally prepared as a logo for the Council for Undergraduate Research at the Faculty of Science at the time when I was the secretary of that Council.

There are only a few people at ELTE who know that even the official seal of the Faculty of Science has been created by Iscsu in its present form. A few months later, the University itself adopted Iscsus design, which serves now as the official seal of ELTE.

One of the medals by Mr. Szanyi Some of the projects that I pursued for ELTE involved another artist friend, Péter Szanyi, whose steel structures and other monuments can be found not only in Hungary but also in Germany. Mr. Szanyi is an excellent medalist too. This must be obvious to anyone who has ever seen his medals made for the Faculty of Science. (For more information about him see the site VirtuArtNet Gallery where you should click on the title ‘Objects of Art’.)

The exclusive diplomas and graphics that go with the medals are original engravings by Iscsu.

The English part is finished here, so you can return to the previous page, unless you are bilingual.


 

Hivatásos képzőművészbarátok

E lapok gazdája Egy kattintás, és meglátja, ki vagyok. számos közös projektben működött együtt két profi képzőművésszel.

One of the pictograms by Iscsu Egyikük Molnár István (művésznevén vagy ahogy a barátai hívják: Iscsu), alighanem kisgrafikában a legnagyobb, de rengeteg könyvet és egyéb kiadványt is tervez. Együttműködésünk nem korlátozódott gyermekkönyvekre (ezek közt meseregény és ismeretterjesztő könyv egyaránt akadt), hanem ELTE-kiadványokra is kiterjedt. Például azt a bagolypikoktogramot, amelyet az OB honlapjához felhasználtam, Iscsu eredetileg a TTK Tudományos Diákköri Tanácsa számára készítette logóként, amikor még én volta az illető Tanács titkára.

Szerintem kevesen tudják még az ELTE-n belül is, hogy a TTK hivatalos címerét, melynek kőből kirakott változata a gömbaula padlózatát díszíti, ugyancsak Iscsu kreálta a jelenlegi formájában többekkel konzultálva. Néhány hónappal később aztán, ahogy arra számítani is lehetett, az ELTE maga is hivatalos címeréül választotta az Iscsu-féle címer megfelelő körirattal ellátott változatát, melyet itt színesben mutatok be.

One of the medals by Mr. Szanyi Egyéb ELTE-s projektekben egy másik művészbarátommal működtem együtt, akivel Iscsu hozott össze. Szanyi Péter szobrászművészről van szó, akinek acélszerkezetei Németországban és hazánkban is megtalálhatók. Egyikük, a Carpe diem, épp a lágymányosi kampusz északi épületének egy zugában áll, ahová a művész ajándékaképpen került egyenesen (ill. egy kis kitérővel) a Műcsarnokból. A mű fogadtatása vegyes volt, ahogy ez el is várható egy progresszív műalkotástól. Minthogy a hivatalos befogadtatást én intéztem, és akkoriban különben is eléggé aktívan irkáltam a Tétékás Nyúzba, nem tudtam megállni, hogy ne írjak egy ezzel a vitával kapcsolatos glosszát.

Szanyi Péter igen jó a kisplasztikában is. Ezt könnyen ellenőrizheti a Látogató, ha megtekinti a TTK számára készített érmeit. Bővebb információ végett érdemes felkeresni a VirtuArtNet Gallery c. helyet, ahol az “Objects of Art” címszó alatt nézhetjük meg néhány szobrát és érmét.

Mellesleg, az érmekkel járó exkluzív oklevelek és grafikák alkotója Iscsu.