Poisson-kísérlet

Timeline
Distribution graph

Ha az egeret kurzor az applet különböző részeire húzzuk, buborékos magyarázatok bukkannak elő. A Leírás dőlt betűs szöveghez kapcsolt linkjei a Virtual Laboratories fejezeteire vagy alfejezeteire mutatnak az illető fogalmak angol nyelvű magyarázatával. Az ilyen hivatkozások mind ugyanabban az ablakban nyílnak meg.

Leírás

A Poisson-kísérlet abból áll, hogy a Poisson-folyamatot (Poisson process) \(t\) időtartamon át folytatjuk. A beérkezések pirossal vannak bejelölve az idővonalon. Érdeklődésünk középpontjában a beérkezések \(N\) számát megadó valószínűségi változó (random variable) áll, melynek Poisson-eloszlása (Poisson distribution) van. \(N\) értéke minden frissítés alkalmával beíródik az adattáblázatba. \(N\) súlyfüggvényét (probability density function) és momentumait (moments) (várható érték és szórás) kékkel ábrázolja az eloszlási grafikon. Az adatokat az eloszlási táblázat is mutatja. Az empirikus súlyfüggvény (empirical density function) és a momentumok minden frissítés után piros színnel látszanak a grafikonon, és frissülnek a táblázat adatai is. Paraméterek: a folyamat \(r\) sebessége és a \(t\) időtartam, melyeket egy-egy csúszkával állíthatunk.