Harrisonia

Harrisonia: Fizikai Flash-animációk magyarul


The originals of the animations listed below were written by David M. Harrison, Dept. of Physics, Univ. of Toronto, harrison@physics.utoronto.ca. They are Copyright © 2002 - 2010 David M. Harrison. Hungarian version by Sándor Nagy, by kind permission of the Author. Az alábbi animációk eredetije David M. Harrison munkája (Dept. of Physics, Univ. of Toronto, harrison@physics.utoronto.ca). Copyright © 2002 - 2010 David M. Harrison. Magyarítás: Nagy Sándor (a szerző szíves engedélyével).

Vissza a Természettudományos Ismeretterjeszto Tartalmak oldalra!


Az animációk offlájn futtatásához szükséges ingyenes Flash-lejátszó (Flash Player projector) a következő helyről tölthető le: http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html.
Figyelmedbe ajánlom ezt a blogbejegyzésemet: Blogspot Flash animációk 2021-ben és utána.
Az itt található magyarított Flash animációkat bárki szabadon letöltheti oktatási célra.

 • Az animációk Kategória szerint vannak elrendezve (lásd alább)
 • A Cím oszlopban lévő linkek az Asimov Téka Ugrás az Asimov Tékába! olyan lapjára mutatnak, amelyek az illető animációt valamilyen célra felhasználják. Mivel a Flash onlájn működtetése 2021-ben megszűnt a böngészőkben, ezeket az oldalakat legfeljebb csak a szöveges információ elolvasása végett érdemes felkeresni..
 • A Flash (swf) oszlopban a szimbólumra kattintva letöltődik az eredeti appletet működtető .swf fájl, mely lehetővé teszi az animáció offlájn futtatását.
 • A Leírás igen tömör összefoglalóját adja az animáció témájának, hogy könnyebb legyen eligazodni közöttük. Gyakran érdemesebb a Ctrl+F-re előbukkanó ablak segítségével közvetlenül a böngészővel végezni a keresést.

Kategóriák

Kategória Cím
Flash (swf)
Leírás
Káosz
Bunimovich-féle stadion
A Bunimovich-féle stadion, a dinamikus biliárd Ugrás angol lapra! egy fajtája.
Káosz
Logisztikus leképezés
A logisztikus leképezés Ugrás angol lapra! a populáció bifurkációit demonstrálja a káosz bekövetkezése előtt.
Káosz
Lorenz-attraktor
A Lorenz-attraktor Ugrás angol lapra! megjelenítése a kaotikus tartományban. Az attraktor forgatható, hogy jobban lehessen tanulmányozni.
Káosz
Háromtest-kölcsönhatás gravitációra
Alapértelmezés: 2 rögzített nap + 1 bolygó. A kezdeti feltételek változtathatók, és maximum 4 független bolygó ábrázolható. A káoszelmélet Ugrás angol lapra! következményei a Nap-rendszerre Ugrás magyar lapra! is vonatkoztathatók.
Klasszikus mechanika
Elmozdulás és úthossz
Egyszerű animáció, mely az úthossz (skalár) és az elmozdulás (vektor) közötti kapcsolatot, ill. különbséget szemlélteti.
Klasszikus mechanika
Állandó gyorsulás
Állandó gyorsulással mozgó test 1D-s (egydimenziós) kinematikája. Két szemléltetést látunk: (1) a helyzet- és sebességgörbék grafikus deriválását, valamint (2) a gyorsulás- és sebességgörbék grafikus integrálását.
Klasszikus mechanika
Gyorsuló kocsi
Egy mozgásban lévő gépkocsi egyenletesen gyorsul. A gyorsulás értéke szabályozható.
Klasszikus mechanika
Ejtési kísérlet két golyóval

Két golyót ejtünk le a földfelszín közelében. Az egyik golyó vízszintes sebessége változtatható. Légellenállás nincs. Érdemes összevetni a függőlegesen eső golyó mozgását egy egyszerű lineáris gyorsítóban mozgó töltött részecskéével Ugrás a Nukleáris Címszavak Glosszáriumának egyik lapjára.

Klasszikus mechanika
Galilei-féle relativitás
Az animáció Galilei relativitási elvét Ugrás magyar lapra! szemlélteti azzal a példával, amelyet a tudós maga használt, melyben egy golyó esik le egy vitorlás árbocáról.
Klasszikus mechanika
Foucault-inga
Egyszerű animáció, mely az Észzaki-sarkon lévő Foucault-ingát egy olyan tehetetlenségi rendszerben ábrázolja, mely (természetesen) nincs a (forgó) Földhöz rögzítve. Lásd a Relativitás kategóriában szereplő A Foucault-inga és a Mach-elv című animációt is.
Klasszikus mechanika
Lövedékmozgás
A lövedékmozgás kinematikáját jeleníti meg.
Klasszikus mechanika
Golyóverseny
Egy-egy golyó gurul két kis súrlódású pályán közel a Föld felszínéhez. A felhasználónak ki kell találnia, melyik ér előbb célba. A feladat sok kezdő fizikushallgatót próbára tett már!
Klasszikus mechanika
Ütközés légpárnás sínen Ugrás az Asimov Tékába!
Rugalmas és rugalmatlan ütközések légpárnás sínen. Az ütköző kocsik tömege korlátozottan változtatható.
Klasszikus mechanika
Newton-bölcső
A rugalmas ütközéseket szemléltető Newton-bölcső egyszerű animációja.
Klasszikus mechanika
A Hooke-törvény
A rugóerőre vonatkozó Hooke-törvény egyszerű animációja.
Klasszikus mechanika
Függőleges körmozgás
Egy tömeg függőleges síkban kering. Az animáció a súlyerő és a tömeget megtartó zsineg feszültségét mutatja.
Klasszikus mechanika
Ingaerők
Az animáció egy inga esetében mutatja a súlyerőt, a zsineg feszültségét, valamint az eredő erőt.
Klasszikus mechanika
Mozgás leírása nem inerciális rendszerben
Egyenletes, egyenes vonalú mozgást végző test mozgáspályája egy egyenletesen forgó vonatkoztatási rendszerből nézve. mosolygó
Klasszikus mechanika
Gördülő korong
Egyszerű animáció, mely egy csúszásmentesen gördülő gorong segítségével imerteti meg a felhasználót a cikloissal, ill. annak három típusával.
Klasszikus mechanika
Jobbmenetescsavar-szabály Ugrás az Asimov Tékába!
Egyszerű animáció, mely a szögsebességvektor irányát a jobbmenetescsavar-szabállyal szemlélteti.
Klasszikus mechanika
A szögsebességvektor iránya Ugrás az Asimov Tékába!
Egyszerű animáció, mely a jobbkézszabályt szemlélteti egy forgó kocsikerékkel.
Klasszikus mechanika
Hogy esik talpra a macska?
A mondás szerint a macska mindig a talpára esik. Az animáció elmagyarázza, hogyan képes erre a trükkre.
Klasszikus mechanika
Forgó pörgettyű precessziója
Egy precesszáló pörgettyű egyszerű animációja.
Klasszikus mechanika
Csatolt harmonikus oszcillátorok
Két egyszerű inga, melyeket rugó köt össze. Az egyik iga tömege változtatható. A matematikai kerekítési hibától, a képernyő felbontásától és az animáció 12 kocka per másodperces sebességétől eltekintve egzakt megoldásról van szó, nem közelítésről.
Elektromosság & mágnesesség
Elektromos erővonalak
Az elektromos tér (vagy másképp: elektromos mező) megjelenítését szemlélteti erővonalak segítségével.
Elektromosság & mágnesesség
Berregő
Egy egyszerű berregő működése, mely egy deszkából, egy tekercselt drótból, egy vasmagból, egy vaslemezcsíkból és egy telepből áll.
Elektromosság & mágnesesség
Oszcilláló töltés elektromos erőtere
Egy elektromos töltés egyszerű harmonikus rezgő mozgást végez. Az animáció a töltés erővonalainak viselkedését mutatja rezgés közben.
Elektromosság & mágnesesség
Oszcilláló töltés elektromos és mágneses tere
Egy oszcilláló töltés által keltett távoli terek 3D-s animációja.
Elektromosság & mágnesesség
Cirkuláris polarizáció
Cirkulárisan polarizált fény előállítása lineárisan (síkban) polarizált fényből negyedhullámú lemez segítségével.
Elektromosság & mágnesesség
Forgó töltés mozgása inhomogén mágneses térben 1
Egy forgó töltött test inhomogén mágneses téren (mezőn) halad át. Az animáció kapcsolódik a Stern–Gerlach-kísérlethez is.
Elektromosság & mágnesesség
Forgó töltés mozgása inhomogén mágneses térben 2
Egy forgó töltött test 3 mágneses póluspár között halad át, melyek mindegyike inhomogén mágneses teret hoz létre. Ez az animáció is kapcsolódik a Stern–Gerlach-kísérlethez.
Áramlástan
Golyóejtés a CN Towerről
Egy golyót ejtünk le a CN Towerről Ugrás magyar lapra!, 350 m magasságból a talajszinthez képest. A választék: biliárdgolyó, ill. kicsi vagy nagy tekegolyó. A kis tekegolyó egy bizonyos Reynolds-számnál Ugrás magyar lapra! világosan mutatja a közegellenállsi krízis (drag crisis Ugrás angol lapra!) jeleit, amikor is hirtelen felgyorsul, mert a közegellenállási koefficiense hirtelen lecsökken az áramlási viszonyok megváltozásától.
Vegyes
Boyle-Mariotte-törvény dugattyúval
Aprócska animáció, mely egy gázt sűrítő dugattyúval szemlélteti a nyomás és a térfogat fordított arányosságát az ideális gáz esetében, ha a hőmérséklet állandó.
Vegyes
Mérés mikrométerrel
Egyszerű animáció, mely egy ceruza vastagságának mérésével szemlélteti a (külső) mikrométer használatát. Az eszköz fő részeit címkék jelölik.
Vegyes
Mikrométer leolvasása
A billentyűnyilak (← →) segítségével kényelmesen „tekerhető” a mikrométer mérődobja. Egy gombnyomással ellenőrizhetjük, hogy jól olvastuk-e le a méretet.
Vegyes
Szinusz deriváltja
Egyszerű animáció, mely azt illusztrálja, hogy a szinusz függvény deriváltja a koszinusz függvény.
Vegyes
A kör területe mint határérték
Annak illusztrációja, hogy a kör területe felfogható úgy, mint egybevágó központi háromszögek területösszegének határértéke, ha a háromszögek száma a végtelenhez tart.
Vegyes
Integrálás
Az integrál geometriai jelentésének illusztrációja általában és egy konkrét függvény esetében.
Nukleáris
Szóródás Ugrás az Asimov Tékába!
A magon való szóródást szemlélteti egy céltárgyról lepattanó csapágygolyók segítségével. A céltárgy lehet gömbölyű vagy szögletes.
Nukleáris
Radioaktív bomlás Ugrás az Asimov Tékába!
500 fantáziumatom bomlását szemlélteti. A bomlások sztochasztikáját Monte Carlo-módszerrel szimulálja. Szépen megjelenik az exponenciális bomlástörvény is.
Nukleáris
Párképződés Ugrás az Asimov Tékába!
A mag által elősegített párképződés (egy nagyenergiájú foton elektron-pozitron párrá alakul a mag Coulomb-terében), majd az azt követő pozitronannihiláció szemléltetése.
Nukleáris
Gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Ugrás az Asimov Tékába!
A nagyenergiájú fotonok három fő kölcsönhatási módját szemlélteti.
Optika
Forgatható tükörről visszaverődő fénysugár
Az animáció azt illusztrálja, hogy ha egy tűkröt elfordítunk, akkor a visszavert fénysugár irányváltozása kétszer akkora lesz.
Optika
Fényvisszaverődés és fénytörés
A fényvisszaverődés (reflexió) és a fénytörés (refrakció) illusztrációja, beleértve a teljes visszaverődést.
Kvantummechanika
A Bohr-modell Ugrás az Asimov Tékába!
A hidrogénatom gerjesztése fotonnal, ill. a gerjesztett atom fotonemissziója a Bohr-modell szerint.
Kvantummechanika
Cirkuláris állóhullámok
▽ ❗
Az eredeti animáció azt illusztrálta, milyen kapcsolat van az álló de Broglie-hullámként ábrázolt elektron és a Bohr-modell között. Sajnos, a teljes animáció csak weboldalba ágyazva volt működőképes, ám 5 segédanimációja működik, és letölthető. Ezek azt mutatják, hogy néz ki egy cirkuláris állóhullám, melynek hullámhossza azonos a kör kerületével, ill. 1/2, 1/3, 1/4 vagy 1/5 része annak.
Kvantummechanika
Dualitás Ugrás az Asimov Tékába!
Az egyetlen protonból és egyetlen elektronból álló hidrogénatom megjelenítése. Egyik nézet az elektront részecske gyanánt mutatja, míg a másik valószínűségi sűrűség, mely az elektron térbeli előfordulását jellemzi. Agyunk nehezen egyezteti össze a kettőt.
Kvantummechanika
Kettősréskísérlet
A híres "Feynman-féle kettősréskísérlet" elektronokra. Egyszerre csak egy elektront lövünk ki az elektronágyúból, és megfigyeljük, hogy a képernyő egyes helyeire milyen gyakorisággal csapódnak be az elektronok.
Kvantummechanika
Stern–Gerlach-kísérlet
Az interaktív szimulációban 1-3 Stern–Gerlach-szűrőt iktathatunk egy elektronnyaláb útjába, szabadon változtatva az egyes szűrők orientációját.
Relativitás
Idődilatáció
A prezentáció az idődilatációt abból a feltevésből vezeti le, hogy a fény sebessége minden vonatkoztatási rendszerben azonos.
Relativitás
Kontrakció & idődilatáció
A prezentáció a hosszak Lorentz-kontrakcióját és az idődilatációt kapcsolja össze.
Relativitás
A Lorentz-kontrakció láthatatlan
Az animációsorozat azt mutatja meg, hogy a hosszúság relativisztikus kontrakciója láthatatlan.
Relativitás
Az egyidejűség relativitása
A prezentáció a hosszúság kontrakciójából "vezeti le" az egyidejűség viszonylagos voltát.
Relativitás
Ikerparadoxon
A klasszikus ikerparadoxon számos módon feloldható. Itt a relativisztikus Doppler-effektus adja a kulcsot.
Relativitás
A Foucault-inga és a Mach-elv
A Foucault-inga mint a Mach-elv illusztrációja. Az inga felfüggesztési pontja a Földhöz képest rögzített, mint ahogy rögzített a Földhöz képest az ingát megfigyelő személy nézőpontja is. A relatív mozgásokat szemléltető Föld-állócsillagok animáció nézőpontja(i) ettől eltér(nek).
Hanghullámok
Lebegés
2 közel azonos frekveciájú oszcillátor lebegésének illusztrálása.
Hanghullámok
Doppler-effektus: hullámfrontok Ugrás az Asimov Tékába!
Egy mozgó hullámforrás keltette hullámok hullámfrontjait mutatja be. Lehetőség van arra is, hogy a forrás sebességét nagyobbra vegyük a hullám terjedési sebességénél.
Hanghullámok
Doppler-effektus Ugrás az Asimov Tékába!
A klasszikusl Doppler-effektust mutatja be hanghullámok esetében.
Hanghullámok
Nyomás- és elmozduláshullám
Az animáció rezgő levegőmolekulákat mutat. Mindegyik molekula jobbra taszítja szomszédját. Ezzel szokták illusztrálni, hogy amikor az elmozduláshullám a maximumánál tart, akkor van a nyomáshullám a minimumánál és viszont.
Hanghullámok
Zenei hangolás
Rövid bevezetés a zene fizikájába és pszichofizikájába, mely a hangolásra (temperálásra) helyezi a hangsúlyt, ami a zenei hangok viszonyáról szól.
❗ Itt egy zip fájl fog letöltődni! Miután kicsomagoltad, tartsd az animáció .swf fájlja mellett az MP3 nevű mappát, mert különben nem minden hang fog megszólalni.
Vektorok
2 vektor összege
Egyszerű demonstráció, mely 2 vektor grafikus összeadását mutatja be. Az is látszik belőle, hogy a vektorösszeadás kommutatív.
Vektorok
3 vektor összege
Egyszerű demonstráció, mely 3 vektor grafikus összeadását mutatja be. Az is látszik belőle, hogy a vektorösszeadás asszociatív.
Vektorok
2 vektor különbsége
A demonstráció azt mutatja meg, hogy 2 vektor grafikus különbsége ugyanaz, mintha a második ellentettjét adnánk az elsőhöz.
Vektorok
Vektorkomponensek összege
Két konkrét vektor összegzését mutatja a Descartes-koordináták összeadásával.
Vektorok
Egységvektorok
Egyszerű animáció az egységvektorokról, valamint két vektor összegzéséről a Descartes-koordináták és az i, j egységvektorok segítségével.
Vektorok
Skaláris szorzat
Egyszerű demonstráció, mely 2 vektor skalárszorzata és a vektorok által bezárt szög kapcsolatát mutatja.
Vektorok

Vektoriális szorzat

Egyszerű demonstráció, mely 2 vektor vektoriális szorzatának irányát mutatja. Az animáció aszorzatvektor hosszát is helyesen mutatja, de a magyarázatra nem térünk ki.
Hullámok

Mozgó hullámok

Az időtag előjelének szerepét illusztrálja abból a szempontból, hogy egy szinuszhullám balról jobbra vagy jobbról balra halad-e.
Hullámok
Közegen áthaladó síkhullám
A hullámhossz és a frekvencia viszonyát szemlélteti, miközben egy síkhullám olyan közegen halad át, mely lassítja a terjedését. A hullám merőlegesen lépi át a közeghatárokat.
Hullámok
Refrakció (hullám törése)
Egy síkhullám olyan közegen halad át, mely lassítja a terjedését. A hullám ferdén lépi át a közeghatárokat, ami törést okoz a terjedés irányában. Ez a refrakció jelensége. Speciálisan a fény esetében fénytörés néven hivatkozunk ugyanerre a dologra.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.


Harrisonia

 • Nyelv: kanadai magyar
 • Címerállat: Harrisonia abyssinica
 • Terület: 10 700 px
 • Népesség: 0 (70 virtuális)
 • Idegenforgalom: 2011.05.09. óta jó nagy
 • Székhely: DotRoll an der Donau
 • Megközelítési útvonal: nagysandor.eu/Harrisonia

Valid HTML 4.01 Transitional

Copyright © Nagy Sándor m & m 2011-2021


Vissza Nagy Sándor m&m honlapjára.