Színek és antiszínek, avagy additív színkeverés RGB alapon Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original applet (© W. Bauer, 1999) can be found among the pages of LON-CAPA.
Used by permission, courtesy of Wolfgang Bauer.

A Java három színes, mozgatható négyzetet mutat. Az RGB színek additív keverését szemlélteti, vagyis úgy kell elképzelni a négyzeteket, mintha egy-egy színes reflektor vetítené őket egy fehér ernyőre. Ahol a fénykévék összeérnek, ott az additív színek látszanak: mikor kettőé, mikor háromé. Két-két RGB alapszín additív keverése egy-egy CMY alapszínt Java applet eredményez, mindháromé pedig fehéret. A számítógépek monitora is ilyen színkeverést alkalmaz.

A Java betöltődésekor nem ragyognak teljes erővel az RGB alapszínek (R = red/vörös, G = green/zöld, B = blue/kék). Ehhez mindhárom piros oszlopot végig le kell húzni.

Az alábbi használati útmutató , valamint a legalul található statikus ábra azt szemlélteti, mi köze mindennek a kvarkokhoz és a hadronokhoz.


A megfigyelhető kvarkkombinációk (hadronok: barionok és mezonok) színsemlegesek

Amit most lát, az a rollover kép

Fedőkép Balra egy rollover fedőképe látszik
A három tiszta szín egy barionban lévő három kvark egy-egy színét jelképezi. Nem hoztam teljes fedésbe a négyzeteket, hogy lássuk: három kvarkról van szó, de így is látszik, hogy az eredmény fehér, ill. színsemleges lenne, ami megfelel annak a kijelentésnek, hogy a barionok megfigyelhető kvarkképződmények.

Rollover kép Húzzuk a kurzort a bal oldali képre, hogy a rollover előjöjjön!
Itt két négyzetet majdnem teljes fedésbe hoztam, hogy nagyjából két négyzetet lássunk. A bal oldali jelenti a kvarkot egy tiszta RGB színnel, míg a másik egy antikvarkot egy olyan antiszínnel , melyet az adott RGB szín komplementerének képzelhetünk el. A kettő együtt egy megfigyelhető mezon. Az antikvark négyzeteit nem hoztam teljes fedésbe, hogy lássuk, milyen színek adják.

RGB színkeverés & hadronok

Vissza a lap tetejére:


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

WebCounter