A radioaktív bomlástörvény szimulációja Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original of the flash animation below has been created by David M. Harrison.
Translated and used by permission, courtesy of Prof. Harrison, copyright owner.

A szimuláció kinagyítása: nagyító

Itt mindössze 500 atom bomlását figyelhetjük meg újra és újra. Ilyen kevés atom esetében a sztochasztika sokkal szembeötlőbb, mint a Bauer-féle szimuláció esetében, ahol ~9-szer annyi a kiindulási atomok száma. Figyeljük meg, hogy a bomlási törvényt kifejező 500∙e-λt exponenciális görbétől való eltérés esetről esetre más egy kicsit. (λ a bomlási állandó, t az idő.)

A grafikon függőleges türkizkék vonalai éppen a T1/2 = 2 s felezési idő többszöröseinél vannak. A felirat szerint tehát egy-egy osztásközben 24 “mérési” adatot találunk a maradék atomok pillanatnyi számára vonatkozóan. Az atomszám 2 másodpercenkénti feleződése az ingadozások ellenére is eléggé szembetűnő.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

visit tracker