A hidrogénatom Bohr-modellje Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original of the flash animation below has been created by David M. Harrison.
Translated and used by permission, courtesy of Prof. Harrison, copyright owner.

Az animáció kinagyítása: nagyító

A fenti animációban akkora energiát adhatunk a 11 óra irányából belépő fotonnak, amely éppen elég ahhoz, hogy a hidrogénatom n = 1 főkvantumszámú alapállapotát az n = 2, 3, 4, 5, ill. 6 értékekhez tartozó magasabb energiaszintek valamelyikébe gerjessze. Ezt követően a gerjesztett állapot (n > 2 esetén véletlenszerűen) visszatér az alapállapotba, vagyis legerjesztődik, miközben a gerjesztési energiát foton(ok) viszi(k) el.

A Bohr-pályákat összekötő pálcikák arra emlékeztetnek, hogy mely pályák között következett be elektronátmenet.

A vékony pálcikák olyan átmeneteket jelentenek, amelyek nem járnak látható fénykibocsátással . Vagy azért, mert túl nagy az energiakülönbség, amikor is a ΔE = összefüggés UV-fényt határoz meg (ezeknek az átmeneteknek mindig az n = 1 pálya a végállomása), vagy pedig azért, mert túl kicsi az energiakülönbség, ami az IR tartományba esik.

A látha fény emissziójával járó átmeneteket vastagabb pálcika mutatja, melyek színezése az alábbi hidrogénspektrum vonalait követi:

Figyeljük meg, hogy ezek mindegyike a vastag körvonallal jelzett n = 2 pályán köt ki (6→2, 5→2, 4→2, 3→2).

Az egyes hidrogénpályák kötési energiái a következők (az n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorrendben): 13,60 eV, 3,40 eV, 1,51 eV, 0,85 eV, 0,54 eV és 0,38 eV. Ez megfelel annak, hogy a kötési energiák 1/n2-tel arányosak .

Ami a nukleáris kapcsolatot illeti: a gerjesztett elektronállapotok ugyanúgy exponenciális törvény szerint “bomlanak” el az alapállapotba vagy egy alacsonyabb gerjesztett állapotba, mint a radionuklidok. Mindegyik legerjesztődést (átmenetet) más-más közepes élettartam jellemzi. Sok egyforma gerjesztett hidrogénatom legerjesztődése tehát ugyanolyan jellegű kinetikai háló szerint zajlik, mint a bomlássoroké. A hálóban itt is akad példa mind sorozatos, mind pedig elágazó bomláslépésekre.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

site analysis