Fékezési és karakterisztikus röntgensugárzás spektruma Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The Flash animations on this page have been created by Prof. Jason H. Dicker© , Physics Help , Launceston College . They can be found in original context by clicking on this icon The animations in original context.. The present use has been kindly permitted by the copyright owner.
Az alábbi animációk jelen felhasználását készítőjük, Prof. Jason H. Dicker, a Launceston College munkatársa engedélyezte. Akik elég jól tudnak angolul, keressék fel az eredeti lelőhelyet Az animációk az eredeti angol szövegkörnyezetben. és olvassák el Prof. Dicker saját magyarázatát.

Röntgencső működése

A katódból kilépő elektronokat (katódsugárzás) a meglehetősen nagy feszültség erősen felgyorsítja a levákuumozott üvegcsőben. A nehézfémből készült anódba csapódva az elektronok fékeződnek, miközben (folytonos spektrumú) fékezési sugárzás keletkezik. Az elektronok energiája ahhoz is elég, hogy kiüsse a W (volfrám) valamelyik belső pályán kötött elektronját. Miközben a belső lyuk betöltődik egy külső héjelektron által, a volfrámra jellemző (diszkrét spektrumú) karakterisztikus röntgensugárzás keletkezik. A röntgencső tehát kétfajta sugárzás keverékét állítja elő.

E field: elektromos tér
negative cathode: negatív katód
Rotating anode usually tungsten: forgó anód, rendszerint volfrám
X-ray tube: röntgencső

A röntgencső részletei :

Rotating anode: forgó anód
Tungsten target: volfrám céltárgy
Stator: álló rész
Rotor: forgó rész
Ball races: golyóscsapágy
6.3 V ac: 6,3 V váltó
Hot cathode filament: izzó katódspirál
Electron beam: elektronnyaláb
X rays: röntgensugárzás

Fékezési sugárzás keletkezése nagyító

A zöld nyilak a piros magból kiinduló elektromos erővonalak. Három elektron sorsát látjuk gyors egymásutánban. (Az egeret a PAUSE gombon le- föl huzogatva kibogozhatjuk az eseményeket.) Az első kanyarodó elektron három fékezési fotont bocsát útjára. A második azt a ritka esetet példázza, amikor az elektron csaknem az egész kinetikus energiáját elveszíti egyetlen aktusban. A harmadik elektron két fotont kelt. A fékezési fotonok energiaeloszlását a diagram folytonos része mutatja, melyen néhány karakterisztikus csúcs is meredezik. Ezek nem a maggal, hanem héjelektronokkal való kölcsönhatást tükrözik.

bremsstrahlung, braking radiation: fékezési sugárzás
pause: várj
fcutoff: levágási (maximális) frekvencia.

A röntgencső emissziós spektruma nagyító

A legfontosabb megfigyelni való az, hogy ha a feszültség nő, a céltárgyba csapódó katódsugarak (elektronok) energiája növekszik, mint minden olyan eszközben, amely lineáris gyorsítóként működik. Ezt abból vesszük észre, hogy a fékezési spektrum vágási frekvenciája (cutoff maximum), mely az elektron kinetikus energiájának felel meg, egyre feljebb kúszik a vízszintes frekvenciatengelyen. Viszont a karakterisztikus vonalak helyzete mit sem változik, hiszen ez csak a céltárgy (W) héjelektronjainak kötési energiájától függ.

Az áramerősség csak az intenzitásokkal függ össze.

X-ray intensity changes: a röntgensugárzás intenzitásváltozása
Increase current: Növeld az áramerősséget!
Increase voltage: Növeld az feszültséget!


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

blog counter