Két normális változó együttes eloszlása Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén matstat

Az alábbi szimuláció © 1997-2013 Kyle Siegrist munkája (Department of Mathematical Sciences University of Alabama in Huntsville). A szimulációs oldal címe: Virtual Laboratories in Probability and Statistics. A magyarítás általános engedély alapján készült 2013-ban.

← Az appletről

Húzza a kurzort Kurzor arra a részre az appleten, amelyikre kíváncsi. Az instrukciókat l. legalul Ugrás a lapon belül, ill. az applet ablakát lejjebb görgetve az applet alatt.

matstat A többi statisztikai applet erről az oldalról érhető el.matstat

Képernyőfelvétel

snapshot

 

Tipp a felhasználáshoz

  • Nézzük meg a korrelációról szóló Flash szimulációt Ugrás saját lapra, mely két, ugyancsak normális eloszlású változó segítségével demonstrálja a korrelációs koefficiens jelentését.

 

Az applet leírása

A kísérletben egy X és Y koordinátájú véletlen pontot generálunk. A koordináták maguk N(0, σx), ill. N(0, σy) eloszlású változók, a kapott pontok tehát kétváltozós normális eloszlásúak lesznek a (0, 0) várható érték körül. A generált véletlen pontok piros pötty () formájában jelennek meg a bal oldali ábrán látható x-y síkon. Ugyanezen az ábrán kék színben látszik az első csúszkával beállított elméleti regressziós egyenes. Mihelyt az első szimulált pont az ábrára kerül, megjelenik a piros empirikus regressziós egyenes is. X és Y (elméleti) sűrűségfüggvénye, ill. várható értéke és szórása grafikusan is megjelenik a középső, ill. a jobb oldali ábrán. Ezek, mint minden elméleti grafikai elem, kék színben vannak. A tabellázott értékeket az ábrák alatt találjuk. A szimulált kísérleti eredményekből számolt hisztogramok (empirikus sűrűségfüggvények), átlagok (empirikus várható értékek), valamint empirikus szórások pirosan jelennek meg a középső és a jobb oldali ábrán. (A megfelelő numerikus értékek szintén szerepelnek a táblázatban.) A jobb oldali alsó táblázat a ténylegesen beállított, valamint a szimulált adatokból számolt empirikus kovarianciát, korrelációt, valamint a regressziós egyenes meredekségét és az y-tengelyen lévő metszéspontját (tengelymetszetét) mutatja. Az eloszlás változtatható paramétereit, tehát a σx, ill. σy szórást, valamint a ρ korrelációt az ábrák fölötti csúszkákkal lehet állítgatni.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka; a MatStat magyarított (és eredeti) appletkínálata, ahonnan ez az applet is való

Látogatószám 2013.02.20. óta:

website statistics