A volt Kémiai Tanszékcsoport volt Oktatási Bizottságának volt honlapja

Tisztelt látogató! A jelen honlap linkjeinek karbantartása 2005 novemberében megszűnt, s mint ilyen, afféle "emlékhelynek” tekintendő csupán. A Kar szerkezeti átalakítása – ezen belül a tanszékcsoportok intézetesítése – egy új Oktatási Bizottság koncepcióját hozta magával a kémiai szakterületen. Ezért a Kémiai Intézet OB-je csupán nevében egyezik meg a régivel, hiszen mind szerkezeti formájában, mind kompetenciájában, mind pedig személyi összetételében eltér a KTCS OB-jétől. Az új OB honlapja bizonyára elérhető lesz a Kémiai Intézet hivatalos honlapjáról.
 
Figyelem! A tanszéki képviselők és a szakkoordinátorok elérhetősége az alábbi
ábra egyes részleteire kattintva deríthető ki.
 
Figyelem! A szakos tantervek dokumentumai stb. az ábra alatt érhetők el, akárcsak a rajzmotívumok forrása.   

Szerkezetkutató szakirány: Sohár Pál Környezetkémiai szakirány: Barkács Katalin Kémiai informatikai szakirány: Császár Attila Szerkezetkutató szakirány: Sohár Pál Kémiai Intézet igazgatója: Szalay Péter OB-elnök: Nagy Sándor Elméleti Kémiai Tsz: Tóth Gergely Fizikai Kémiai Tsz: Turányi Tamás Általános és Szervetlen Kémiai Tsz: Mörtl Mária Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz: Szalai István Koordinátor: Nagy Sándor Koordinátor: Riedel Miklós Gyógyszerkémiai szakirány: Perczel András Felelos és koordinátor: Császár Attila Szerves Kémiai Tsz: Perczel András Magkémiai Tsz: Süvegh Károly Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tsz: Kiss Éva Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tsz: Barkács Katalin Az OB hallgatói tagja: Fazekas Tímea A Kémiai Intézet honlapja Kémiai anyagtudomány szakirány: Sinkó Katalin és Kiss Éva Kémia alapszak felelose:  Inzelt György Kémiai Doktori Iskola vezetoje: Inzelt György

Bevezető információ elsősorban leendő hallgatók és gólyák részére

Szakdokumentumok elsosorban ELTE-s diákok részére

Bologna jegyében indítandó szakok

Kifutó integrált szakok ötéves képzéssel és okleveles (egyetemi) végzettséggel

Vitaanyagok stb. elsosorban OB-tagok részére

A fenti ábra forrásai: