Időfüggetlen Schrödinger-egyenlet megoldásai 1D-ben

Írjunk be egy kvantumszámértéket (n), és nyomjuk meg a Keres gombot.
A jobb egérgombbal végigpásztázhatjuk az Energiaszintek-et.
A grafikonokat külön ablakban is megjeleníthetjük, ha a jobb egérgombbal rákattintunk valamelyikre.

Egydimenziós időfüggetlen Schrödinger-egyenlet:    
Megoldások különböző potenciálokra és energiákra

Olyan megoldásait keressük a Schrödinger-egyenletnek, amelyeknek fizikai értelmet lehet tulajdonítani.
Ehhez tisztázni kell a peremfeltételeket. Stabil megoldásnak azt tekintjük, amikor a hullámfüggvény nagyon gyorsan lecseng az E < U tiltott zónákban, és nem kenődik szét infinitezimálisan.
Ez csak jól meghatározott energiák esetében lehetséges.

Előregyártott potenciálok:

Csaknem végtelen mély potenciálgödör - az elemi eszközökkel is számolható potenciáldoboz-modell
Nagyon mély potenciálgödör - az atom egy igen egyszerű dobozmodellje stabil megoldásokkal
Véges mélységű potenciálgödör - az atom egy igen egyszerű dobozmodellje stabil megoldásokkal
Kettős potenciálgödör - atomi kötések, kettős rezonancia
Periodikus potenciálgödör - molekulaláncok modellje (polimerkémia)
Harmonikus oszcillátor - klasszikus potenciál
Potenciálgát - a hullámamplitúdó jobbra balra csökken (E < U) a hullámhossz pedig megváltozik a gátnál
Potenciálgödör gáttal
Potenciálgödör Coulomb-gáttal - az alfa-bomlás modellje (energiaskála nélkül)
Potenciálárok

Újrakezdés arra az esetre, ha az applet rosszul működik. Ilyenkor a Frissítés nem segít!

Wellenfunktionen beim Wasserstoffatom

Physlet Menu bei MM-Physik

Davidson College Physlet Archive
Physlet by  W. Christian
Javascript mit Potentialen von P. Krahmer
21. März 2006

JAVA
Quanten
bei MM-PhysikVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!