A belső bolygók konstellációiMerkúr

Vénusz

Föld

Mars
 
Vektor

Vektor

Vektor

Vektor

Ez az animáció segít megérteni az elongáció (a Nap és valamely bolygó szögtávolsága a Földről nézve), a konjunkció (együttállás) és az oppozíció (szembenállás) fogalmát az ún „belső bolygók” esetében.

Alaphelyzetben a belső bolygók mind alsó együttállás-ban látszanak a Marshoz képest. Indítsuk el az appletet, majd a Start, Stop és Lépés gombokkal csípjünk el olyan bolygóállásokat, amilyeneket a képernyőfelvételeken látunk. A Vektor gombokkal össze lehet kötni a bolygókat a Földdel (azt pedig a Nappal), hogy feltűnőbbek legyenek a nevezetes konstellációk (bolygóállások). A vektorok új beállítása csak az Alaphelyzet megnyomása után érvényesül.

Egy bolygó maximális elongációja (εmax) – konkrét példának a Vénuszt véve – a következő képletből számítható ki:

sin εmax = rVénuszrFöld

εmax = arc sin ( rVénuszrFöld )

A maximális elongáció ugyanis azt a ∠ Nap-Föld-Vénusz szöget jelenti, amikor a földi szemlélőt és a Vénuszt összekötő V vektor éppen érintőleges a Vénusz Nap körüli pályájához képest. Ilyenkor az rVénusz rádiuszvektor merőleges a V vektorra, tehát az ε látószög (vagyis az elongáció) egy derékszögű háromszög csúcsszöge.

Képernyőfelvételek

A Mars együttállása (fedőkép), ill. szembenállása (rollover kép kurzor) a Földdel
A Mars együttállása, ill. szembenállása a Földhöz képest

A Vénusz felső (fedőkép), ill. alsó együttállása (rollover kép kurzor) a Földdel
A Vénusz együttállásai a Földdel

A képen látható szög a Merkúr maximális elongációja (Naptól mért szögtávolsága) a Földről nézve
a Merkúr maximális elongációja

Inneres Planetensystem Konjunktion, Elongation und andere Aspekte
Kopernikus, helio- und geozentrisches Weltbild
Marsschleifen
Gezeiten - Tides
Mondbahn um Sonne und Erde
Schubse die Erde auf Kreisbahn
Kreisbahn und Fluchtbahn energetisch
Kreisbahn und Fluchtbahn Ort-Zeit
Planet im gebundenen und freien Zustand
Newtons Berg
Schuss um die Erde
Auf dem Planetoiden des Kleinen Prinzen
Hohmann- Bahn Erde-Jupiter

Einfache Dreikörperbahnen
Planetenbahnen numerisch
Bahnen bei kleinerem Massenverhältnis- Mitbewegung

Physlet Menu bei MM-Physik

 

Davidson College Physlet Archive
Physlet by  W. Christian
Javascript von  P. Krahmer
18. November 2002

JAVA
Kreisbahnen
bei MM-PhysikVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!