Optikai labor: egy applet minden alkalomra!

Sajnos, az alábbi applet csak Java 6-tal vagy korábbival működik, Java 7-tel már nem!

Közeghatár helye: x = Relatív törésmutató, n =       Fénysugár kezdete: x =

Az applet maga roppant egyszerűen kezelhető, de akkor a leghasznosabb, ha egy tankönyv vagy egy előadás támogatóanyagaként szolgál.
Ha a Szögmérő feliratú gombra kattintunk, nyomban előpattan egy kis szögmérő az appleten, amelyet ide-oda lehet huzogatni-állítgatni az egérrel. Újabb kattintás, újabb szögmérő. (A többi eszköz csak akkor jön elő, ha a megfelelő gombra kattintás után kattintunk egyet az appletnek arra a pontjára is, ahol látni szeretnénk az eszközt.)
A szögmérő nagyon hasznos a fénytörés törvényének kiméréséhez: Csak csücskön kell ragadni, és a fénysugárhoz húzni. Ezután a nyitott oldalát a sugárhoz igazítjuk, majd leolvassuk a dőlésszöget.
Az appletre kihelyezett és kattintással aktivált lencsét stb. hasonlóképpen lehet kezelni (ide-oda mozgatni, a fókusztávolságát változtatni stb.).

1) Tegyünk ki az applet bal oldalára egy fénynyalábot, majd egy lencsét a fény útjába. Változtassuk a lencse fókusztávolságát, alakítsuk át homorú lencsévé stb..
2) Rakjunk ki egy tárgyat balra, majd egy lencsét. Tanulmányozzuk a lencse leképezését és a sugármeneteket.
3) Építsünk egy csillagászati távcsövet két gyűjtőlencséből. Döntsük egy csöppet a fénynyalábot az optikai tengely felé.
A látószög nagyítása: okulárszög / objektívszög = v = fobj / foku. Ellenőrizzük, hogy csakugyan így van-e.
4) Ellenőrizzük a lencsék távolságtörvényét: 1/f = 1/t +1/k
A használt tankönyv ábrái alapján vagy tanári útmutatás szerint állítsunk össze egyéb kísérleteket is.
Síktükör a fényvisszaverődés törvényéhez: α =  β
Lencse képalkotása Ellenőrizzük a lencsék távolságtörvényét: 1/f = 1/t +1/k
Fénytörés törvénye A fent említett szögmérővel könnyen megmérhetjük a beeső és a megtört fénysugár szögét a merőlegeshez képest. ellenőrizzük a törvényt: sin( α ) / sin( β ) = n. Az adott estben n = 1,5 a relatív törésmutató alapértelmezett értéke.
Húzzuk át a fényforrást az optikailag sűrűbb közegbe, majd fordítsuk visszafelé a fénysugarat vagy kattintsunk ide. Teljes fényvisszaverődés tanúi lehetünk: ez az a jelenség, amelyen az optikai szál működése alapul.
Gömbtükör & parabolatükör
Vastag lencsék Sokféle van belőlük. Van olyan, amelyiknek egyik oldala sík, a másik görbült (homorú vagy domború); és vannak olyanok, amelyeknek mindkét oldala görbült.
Mikroszkóp A mikroszkóp élesítése a vizsgált tárgy mozgatásával történik.


Ez az optikai applet a Physlet-Optics alapapplete. Készítője Wolfgang Christian, aki
iskolai használatra engedélyezte az applet felhasználását a német oldalon, amiért
hálás köszönetet érdemel. [NS: Egyetértek. Remélem, tőlem sem kívánja, hogy leszedjem!]

Physlet Menu bei MM-Physik

Davidson College Physlet Archive
Optics-Physlet von Wolfgang Christian

Javascript und Text von P. Krahmer
06. April 2006


JAVA

OPTIKVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!