Áramjárta vezeték mágneses tere

Sajnos, az alábbi applet csak Java 6-tal vagy korábbival működik, Java 7-tel már nem!

Az applet közepén látható (mozgatható) kék pötty egy olyan vezeték keresztmetszetét jelzi, mely merőleges a képernyő síkjára. Az l = 0,2 m effektív hosszúságú vezetéket I = 1 A erősségű egyenáram járja át, melynek iránya a képernyőbe mutat.
Ellenőrizd az áramirányt a mozgatható iránytűvel, és mutasd meg, hogy B és r csakugyan fordítva arányos egymással.
A helykoordinátákat m-ben, a B mágneses indukció nagyságát µT-ban olvashatjuk le a bal egérgomb segítségével.
Amikor a program elindul, külső mágneses tér nem hat, tehát a mágneses tér kizárólag a vezetéktől ered. Ezt jelzi a két 0 a felső gomb sorában. Ha azt akarjuk, hogy legyen külső, homogén mágneses tér is a képernyő síkjában, akkor írjuk felül az indukció x-y irányú összetevőit, és nyomjuk meg a gombot. Ilyenkor a képernyőn látható nyilak a külső tér és a vezeték terének eredőjét mutatják pontról pontra.

Physlet Menu bei MM-Physik

Davidson College Physlet Archive
Basis- Physlet by  W. Christian
Javascript von P. Krahmer
7.Dez.2005

JAVA
Elektrik
bei MM-PhysikVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!