A generátor működési elve


Uind        Φ   

Az animáció egy téglalap alakú vezetékhurkot ábrázol, mely a képernyő síkjában vízszintesen fekvő tengely körül forog állandó szögsebességgel.
A vezetékhurok A területet határol körül, és olyan mágneses térben forog, melynek B indukcióvektora mindenütt egyforma (homogén mágneses tér).
Jelen esetben a B indukció (és ezzel együtt az indukcióvonalak is) merőleges a képernyő síkjára. Az X-ek az indukcióvonalak döféspontját jelölik.
A mágneses indukció B nagysága az erővonalak sűrűségét fejezi ki (fluxussűrűség).
Egy adott területet átdöfő mágneses indukcióvonalak számát mágneses fluxusnak (Φ) nevezik.
Az A terület képernyőre vetített nagysága periodikusan változik 0 és A között: A cos(ωt).
Ha ezt megszorozzuk B-vel, megkapjuk Φ-t, mely nyilván szintén periodikusan változik: AB cos(ωt).
Az indukált feszültséget (U) deriválással kapjuk a fluxusból:

Uind = - dΦ/dt = -d/dt(ABcos(ωt)) = ABω sin(ωt) = U0sin(ωt)  

Tehát a feszültség a kereten áthaladó indukcióvonal-szám változási sebességével arányos. Mivel a B állandó, ez csak a hurok forgásából adódik.
Benne van az is, hogy minél gyorsabban forog a generátor, annál nagyobb lesz az indukált feszültség amplitúdója.

 

Physlet Menu bei MM-Physik

 

Davidson College Physlet Archive
Physlet by  W. Christian
Javascript by A. Duffy, P. Krahmer
12. Februar 2006

JAVA
Elektrik
bei MM-PhysikVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!