Elektromágneses hullámok & polarizáció

Sajnos, az alábbi applet csak Java 6-tal vagy korábbival működik, Java 7-tel már nem!

 


A 3D ábra egérrel forgatható

 

A Lineáris hullám (E&B) opció az E elektromos térerősség a B mágneses indukció vektorát mutatja térben és időben:
A hullám a z-tengely irányában terjed.

Ex = E0 sin [2π( x / λ - t / T)],     Ey = 0,     Ez = 0,

Bx = 0,     By = B0 sin [2π( x / λ - t / T)],       Bz = 0,

c0 = λ / T = f . λ = ( λε0 .μ0)-0.5 = 299 792 458 m/s, a fénysebesség vákuumban

Az animált 3D ábra elforgatható az egérrel. A terjedési irányt az E×B vektoriális szorzat mutatja. Az xyz jobbkezes koordinátarendszer.
Mutassok meg, hogy az ábra csakugyan tükrözi a jobbkézszabályt.
Az E-tér és a B-tér fázisban van, és mindkettő merőleges a terjedés irányára.
Polarizációs irány alatt többnyire az E-tér irányát szokták érteni.

 

Physlet Menu bei MM-Physik

 

Davidson College Physlet Archive
Physlet by  W. Christian, T. Van Hoecke
Javascript by  P. Krahmer
06. April 2006

JAVA
Elektrik
bei MM-PhysikVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!