De Broglie-hullám Bohr-féle pályán

Indítás!
Bohr-féle kvantumfeltétel:
Az elektron (mint de Broglie-féle anyaghullám) csak állóhullámként foglalhatja el a pozitív atommag körüli pályák valamelyikét. Ehhez a következő feltételnek kell teljesülnie a λ hullámhosszra:

n × hullámhossz = kerület = 2π × pályasugár

Sugár, r (beírandó)
Kerület, 2πr (számított)
Hullámhossz, λ (beírandó/számított)

Hullámok száma, n (számított/bevitt)

Lösungen der 1-dimensionalen zeitunabhängigen Schrödinger Gleichung bei einfachen Potentialen

Physlet Menu bei MM-Physik

Davidson College Physlet Archive
Physlet by  W. Christian
Javascript by P. Krahmer
28. Sept. 2002

JAVA
Quanten
bei MM-PhysikVissza a magyar tartalomjegyzékhez, ill. Nagy Sándor honlapjára!