A
106m
 
Agkémia alapjai Mozdulj!

[A numerikus karakterek nem jelölnek hangot. Tehát a helyes olvasat: A magkémia alapjai.]
Kötelező és választható kurzusokból álló tárgyblokk a kémia alapszakon. Felelős: Nagy Sándor.
Az oldal utolsó frissítése: 110318.


Figyelem! Az alábbiak a 2010/11-es tanévre vonatkoztak!
A 2011/12-es tanévet lásd itt!


Kedves Hallgatók! Ádám Péter javaslatára néhány linket és anyagot tettem fel számotokra a 2011.03.11-i japán földrengés katasztrofális következményeivel kapcsolatban. Ha találtok további érdekes linkeket a témában, küldjétek el nekem. Ha úgy gondolom, hogy érdemes másokkal is megosztani, akkor azokat is felveszem a listára az ajánló megnevezésével. Hamarosan felkerül a nem publikus előadásanyagok könyvtárába a katasztrofálissal határos körülmények között előadott összefoglalóm pdf-verziója is. (Eredetileg nem akartam feltenni sehová, de meggondoltam magam.) Természetesen azt sem szánom publikusnak. Nem tartozik a tananyaghoz sem: csupán emlékeztető azoknak, akik tanúi voltak a 2011.03.17-i órán átélt frusztrációimnak.


Tartalom:

A tárgyblokkhoz tartozó előadásokról

A magkémia alapjai c. kötelező előadás (kv1n1mg1, 1 kredit, előadó: Nagy Sándor)
A magkémia alapjai tárgykiegészítés c. szabadon választható előadás (kv1n1mgx, 1 kredit, előadó: Nagy Sándor)

A hangsúly kedvéért: a tárgykiegészítés semelyik szakirányban sem kötelező és nem is kötelezően választható, hanem egyszerű szabadon választható tárgy. Ha valaki nem tud dönteni, hogy felvegye-e vagy nem, annak jelzem, hogy a 2010-07-05-i hallgatói vélemények az ETR-en elérhetők.

Ezt a két kurzust a mintatanterv szerint a 4. szemeszterben (vagyis normálisan a tavaszi félévben) hirdetem meg – a 2010-2011-es tanévben utoljára –, és egy heti kétórás sávban, egyazon teremben tartom meg. Az anyagot úgy csoportosítottam, hogy akik csak a kötelező részt vették fel, azok kb. a félév derekán rugalmasan leszakadhatnak. Praktikus okokból vannak olyan előadások, amelyek mindkét hallgatói réteghez egyforma mértékben szólnak, és vannak olyanok, amelyek inkább csak az egyikhez. A “T&T – tematika & tételek” c. anyagból (TetT_100510.pdf: 100510) kiderül, hogy a 2009-2010-es tanév tavaszi félévét lezáró vizsgaidőszakban mit vártam el a két hallgatói rétegtől – akár eljárt az előadásra, akár nem. Ez lesz a mérvadó követelmény most is. Nyiri Zoltán, ill. Menczinger Bálint BSc-sek közreműködésével elkészült, ill. aktualizálódott még két anyag. Az egyik egy strukturált fogalomjegyzék (Fogalomlista_100510.xls: 100510), a másik olyan ellenőrző kérdéseket tartalmaz (questions_100510.pdf: 100510), melyek akkor az írásbelizőknek segíthettek valamit. Most (a korábbi rossz tapasztalatok miatt) írásbeli vizsgát nem tervezek, de a kérdéseket fent hagyom, hátha hasznát látja valaki a felkészülésben.

A vizsgáról

A szóbeli vizsgák egy nagyon primitív villámteszttel kezdődnek, amely 16 elemi kérdés valamely részhalmazának variációiból és permutációiból áll (ET.pdf: 100525).

A felkészülést támogató elektronikus jegyzetek és egyéb segédletek ismertetése alább található.

Az elektronikus jegyzeteket (hiperlinkelt pdf valamennyi) a következő ikonhoz linkelt közös lapról lehet elérni: Letölthető Nagy-féle E-könyvek

Az előadásokhoz kapcsolódó tananyagok és egyéb segédletek

A tárgyblokkhoz tartozó laborgyakorlatról

A magkémia alapjai gyakorlat c. kötelező labor (kv4n1mg1, 1 kredit, koordinátor: Süvegh Károly)

Az őszi félévben ezt a kurzust nem hirdetjük meg, csak a tavaszi félévben (vagyis a mintatanterv szerinti a 4. szemeszterben). Fejenként három darab 4 órás laborgyakorlat elvégzéséből áll, melyet egy közös sugárvédelmi stb. fejtágító előz meg a gyakorlat kötelező részeként. Természetesen mindhárom mérést el kell végeznie mindenkinek.

A laborgyakorlatok 4-5 héttel később kezdődik el, mint a szorgalmi időszak. Ennek az az oka, hogy akik az előadást ugyanebben a félévben veszik fel (úgy ahogy az ajánlott tantervben van), azok meg tudják hallgatni a laborhoz szükséges legfontosabb ismereteket (radioaktivitás, sugár-anyag kölcsönhatás, detektorok stb.) még ha a vizsgára csak a félév végén kerül is sor. Ezért ebben az esetben a HKR ajánlását az első előadáshetekben magam is támogatom (noha egyébként a tanszabadság híve vagyok), mert egy minimális biztosítékot szükségesnek tartok ahhoz, hogy elhihessem: nem engedtünk be abszolút tudatlan személyeket egy potenciálisan veszélyes laboratóriumba.

Ugrás a labor honlapjára!