A 2011 őszi HD-projekt hallgatói megítélése

Kémiai felzárkóztató (A kémia alapjai) c. kurzus (kv1c1k02)

Bevezetés

A visszajelzésekkel kapcsolatban a következő lépéseket tettem a hallgatók tájékoztatása érdekében:

Összesítés

A hallgatói adatlapokat (5 db) Szigeti Gábor kémia BSc-s hallgató összesítette és küldte el nekem november vége előtt, ahogyan kértem. Önkéntes segítségét ezúton is megköszönöm. Kaptam tőle egy szöveges véleményt is. Ezen kívül magam is kaptam két szöveges véleményt. Az egyikben egy lehetséges megoldási javaslat is van azokra a problémákra, amelyek felismerése az illemtani fejtágítóban és a HD-ban megtestesülő megoldási kísérletemre ösztönzött. A javaslatot a Kémiai Intézet, illetve az Oktatási Bizottság figyelmébe ajánlom. A mellékelt anyagok:

hasznossági grafikon

Minthogy túl kevés volt az adat (5 visszajelzés), statisztikai elemzésnek nincs sok értelme. A legfontosabb kérdésre azonban így is világos választ kaptam. A felmérésből egyértelmű ugyanis, hogy a hallgatóság mérvadó része – az a 129 fő, aki egyáltalán küldött valamit – értelmetlennek látja azt az erőfeszítést, amelyet a Kémiai Intézet a feladatra fordít. A 129 diák közül ugyanis csak öten voltak azon a véleményen, hogy az E paraméter alapértelmezését (ti. a 0-t) 1-re kell változtatni. A többiek nyilván úgy gondolkodtak, hogy az alapértelmezett 0-t úgysem akarják megváltoztatni, ezért feleslegesen fárasztanák az összesítőket és engem az üres Excelek elküldésével. Figyelmességüket ezúton is szeretném megköszönni.
A számítás pontos eredményét az Excel táblázat alján láthatjuk a mérvadó 129 főre.

Az Intézet figyelmébe

A fentiek alapján azt javaslom az Intézetnek, hogy a felzárkóztatásnak ezt az általam kezdeményezett, de a hallgatók által értelmetlennek ítélt (és a szakmát amúgy sem érintő) részét ne tartsa meg jövőre.

Megfontolandónak tartom ugyanakkor az egyik hallgatói megjegyzésben felvetett javaslatot, miszerint szorgalmazzuk egy választható (kari) kurzus indítását, mely önkéntes alapon próbálná segíteni azokat a hallgatókat, akik ezt igénylik.

Szalay Luca tanárnő meggyőzött arról, hogy visszajelzés (értékelés) nélkül nincs értelme esszével fárasztani a hallgatókat. Egy egyszerű, de kulturált email íratását és csatolmánnyal való elküldetését ellenben hasznosnak találja, ezért javasolja. Természetesen a hallgatóknak kapniuk kell egy egyszerű visszajelzést arról, hogy elfogadható-e a levél.