Különböző “súlycsoportú” alfa-bomlók Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Légsúlyú: 8Be

Könnyűsúlyú: 105Te

Ólomsúlyú: 263Sg


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium