Szinkrotron Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 Szinkrotron

A fenti animáció (melynek eredetijét Aseem Sharma lapjáról vettem) egy olyan szinkrotront mutat, melyet elektrongyorsításra használnak kifejezetten abból a célból, hogy a tárológyűrű mentén elhelyezett eltérítőmágnesekkel szinkrotronsugárzást (l. fékezési sugárzás) állítsanak elő mérési célokra. A szinkrotronokban a B mágneses indukciót folyamatosan, és az elektroncsomagok gyorsulásával szinkronban, növelik azért, hogy az elektronok pályasugara ne változzék. (A ciklotronban állandó a mágneses tér és így a töltött részecskék pályáját hajlító Lorentz-erő is. Emiatt a gyorsuló ionok egyre nagyobb íveket futnak be, táguló spirális pályát írva le.) A szinkrotronban a gyorsító szakaszt a lekerekített sokszög egyenes oldala tartalmazza ( LINAC). A berendezés szakaszosan működik, egy-egy szakasz végén szolgáltatva röntgenimpulzust a mérőhelyeken.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium