Spontán hasadás (SF) Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

A spontán hasadás a radioaktív bomlások közé tartozik, de van aki a termékek sokfélesége miatt nem sorolja ide. Például az U-238 szintén rendelkezik egy gyenge SF ággal az α mellett. A hasadás aszimmetrikus, akár az U-235 neutronindukált hasadása. Alább láthatjuk a könnyű és a nehéz hasadványok (FP) zavarbaejtő választékát az ún. hasadási hozammal (Y) jellemezve:


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium