Szcintillációs detektor Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Mindkét animáció alatt egy-egy statikus rollover kép van, mely segít megérteni a spektrumgyűjtés elemi lépéseit. Az animációk összevetése remélhetőleg segít rávilágítani, milyen összetett és időben is elhúzódó folyamatok zajlanak egy ilyen berendezésben, miközben egyetlen sugárrészecske elnyelődése folytán az energia/amplitúdó-spektrum valamelyik "csatornájában" eggyel növekszik a tárolt egész szám (NA), mely egy adott jelamplitúdó (A), ill. az azzal arányos részecskeenergia gyakoriságát fejezi ki.

The above animations are based on the file szintillationszaehler.gif saved from the site: http://www-linux.gsi.de/~wolle/TELEKOLLEG/KERN/kern.html

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium