Protonbomlás Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

A folyamat a protonelhullatási vonal környékére korlátozódik a nuklidtérképen. Normális esetben tehát a mag inkább pozitronbomlással csökkenti relatív protonfölöslegét (általában) vagy pedig alfa-bomlással (nehéz magok esetében, melyekre Z < N). Ez azért is érdekes, mert az α-részecske töltése kétszer akkora, ezért a Coulomb-gát is nagyobb, de az α-részecske nagy stabilitása – úgy látszik – többet nyom a latban. (Gondoljunk arra, hogy a Nap energiatermelő folyamatát is így írhatjuk sommásan: 4p → α, nem pedig fordítva.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium