Pozitronannihiláció Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

A pozitív béta-bomlásban keletkező pozitron (e+) az elektron (e) antirészecskéje. Miután a pozitron kellőképpen lelassult (termalizálódott), szabad annihilációt szenvedhet a közeg egyik elektronjával. Alternatív módon pozitróniumot (Ps) képezhet egy elektronnal, majd ez az atomszerű képződmény annihilálódik. Akárhogy is lesz, a pár eredeti impulzusának és kinetikus energiájának meg kell maradnia. Minthogy az e-e+ páros 2mec2 nyugalmi energiája sokkalta nagyobb, mint a kinetikus, ez azt jelenti, hogy a megmaradandó értékek gyakorlatilag 0-val egyenlők. Az annihiláció többnyire kettő (l. fent), ritkábban (~0,3%) három gamma-foton keletkezésével jár. Ezek a fotonok öröklik a megsemmisülő/szétsugárzó páros összes energiáját és impulzusát. A megmaradási tételek miatt a 2-gamma annihilációban az annihilációs fotonok egyenként ~511 keV energiájúak és ~180 fokos szöget zárnak be egymással. A 3-gamma annihilációban a fotonok impulzusvektora zárt háromszöget képezve elégíti ki az impulzusmegmaradást:


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium