Gamma-sugárzás és más elektromágneses sugárzások jellemző fotonenergiái Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

A kozmikus sugárzásban 1010–1012 eV-es fotonok is akadnak. Az α- és β-sugárzásokat stb. l. lentebb .

 

Alfa- és béta-sugárzások jellemző energiái és néhány energiaegyenérték

A γ-sugárzást és más elektromágneses sugárzásokat l. fent .


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium