Paritástranszformáció: egyik vagy mindhárom térkoordináta tükrözése Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

A fenti ábrák azt demonstrálják, hogy vannak olyan vektorok a fizikában, amelyeknek nem változik meg a tükörképük. Ilyen pl. az impulzusmomentum vektora is, melynek irányát (lásd a nyilat) az ismert jobbkézszabály segítségével határozhatjuk meg. Ha ujjaink görbülete a forgás/keringés irányában áll, akkor jobb kezünk hüvelykujja jelöli ki az L vektor irányát. (Gondoljuk át, mi a helyzet a p impulzusvektorral. Igen, az "rendesen" viselkedik a tükörben!). Az alábbi ábra mutatja, hogyan kell érteni az x, y, és z irányokat: a képernyő síkja az xy sík, z pedig arra merőlegesen, felénk irányul. Tehát xz és yz merőleges a képernyő síkjára: az xz sík képernyővel alkotott metszésvonala vízszintes egyenes, yz-é pedig függőleges. (I found this splendid Earth animation on the web at many sites , and therefore I was not able to identify the original source.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium