Néhány példa magreakciókra Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Coulomb-gerjesztés

Magfúzió

Hideg/meleg fúzió

Neutronbefogás

Neutronindukált hasadás

Részecskeátadás


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium