Különböző szempontok szerint színezett nuklidtérképek Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

A NuDat 2 adatbázis nyitóoldaláról általános engedély alapján

Az alábbi két lapon a “hagyományos” mágikus számok is be vannak jelölve 8-tól 126-ig.
Felezési idő szerint
(Így fest az alapértelmezett navigációs oldal a nuklidadatok online eléréséhez.)
Bomlásmód szerint
(Az előző nézetből egy klikkeléssel lehet eljutni ide az eredeti helyen .)

A Nucleus-Win program segítségével, az AMDC hozzájárulásával

Az alábbi lapokon a protonelhullatási vonal (dripline) kékkel, a neutronelhullatási vonal pedig zölddel van jelölve. A Parity (Z,N) felirat nem a paritásra, hanem a megfelelő nukleonok páros (e: even), ill. páratlan (o: odd) számára utal.
Felfedezés éve szerint
(A nuklidok feltárása a térkép középvonalától haladt kifelé.)
Bomlásmód szerint (A stabil nuklidok keskeny fekete sávja hosszában vágja ketté a térképet.)
Felezési idő szerint (A leghosszabb élettartamú nuklidok a térkép hossztengelye mentén sűrűsödnek.)
Egy nukleonra eső kötési energia (B/A) szerint
(A legnagyobb stabilitás területe nem sávszerű, hanem a vas környékére összpontosul.)
Tömegtöbblet szerint
(A tömegtöbblet térképe eltér a stabilitásétól. A tömegtöbblet ezért csak izobárok stabilitásának összevetésére alkalmas. Az izobárok nuklidtömege és tömegtöbblete ugyanis együtt változik, méghozzá lineárisan.)
Magspin szerint (A térkép zavarbaejtően bonyolult. Első közelítésben semmi sem látszik belőle.)
Paritás szerint
(A térkép érdekes szőnyegmintának látszik.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium