NuDat 2.5 nuklidtérkép termikus neutronok által kiváltott maghasadás hatáskeresztmetszete szerint színezve (kinagyított térképrészlet) Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Váltás Váltás bomlásmódra teljes térképre. A legnehezebb nuklidok között három primordiális radionuklidot találunk. Ezek a Th és az U izotópjai, és mindhárom hasad neutronokkal, de termikus neutronokkal csak egy (235U). Az egér mindhárom nuklidot megmutatja, továbbá más részletekre is rávilágít. A Vissza nuklidtérképtárba.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium