NuDat 2.5 nuklidtérkép termikus neutronok által kiváltott maghasadás hatáskeresztmetszete szerint színezve (teljes térkép) Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Váltás Váltás bomlásmódra kinagyított részletre. A termikus neutronokkal hasítható nuklidok jól körülhatárolható helyet foglalnak el a térkép legnehezebb nuklidokat tartalmazó részén. Ezek közé tartozik a primordiális 235U is, mely a paksi erőmű üzemanyaga. A Vissza nuklidtérképtárba.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium