A 235U hasítása neutronokkal Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Az alábbi lap eredeti angol verziója a http://nobelprize.org/ területén található. A magyarítás engedélyezéséért 2009. május 18-án fordultam hozzájuk egy udvarias levélben. Minthogy választ nem kaptam, ezt egyelőre a beleegyezés jelének veszem, hiszen nyilván örülnek, ha valaki segít nekik olyanok számára is hozzáférhetővé tenni ezt a remek kis összeállítást, akik nem túl jók angolból, viszont tudnak magyarul. Köszönjük Nobelprize.org!
The original English version of this page can be found at the official web site of the Nobel Foundation http://nobelprize.org/. I applied for permission to translate it to Hungarian on May 18, 2009. Since I haven't received any answer yet, I consider this as a sign of silent consent. I am sure that they will be pleased learning that I am helping them to make this great little summary accessible to people who are not quite good enough in English but fluent in Hungarian. Thank you Nobelprize.org!

   
A maghasadás és az azzal kapcsolatos folyamatok áttekintő ábrája

Ha egy neutron a 235U magjának ütközik, két kisebb magra hasítja azt (az ilyen hasadványok közül az egyik jellemzően könnyebb, míg a másik nehezebb). Eközben több szabad neutron is keletkezik (hasadási neutronok). A hasadványok, mint pl. a 144Ba és a 89Kr, igen nagy sebességgel rendelkeznek keletkezésük pillanatában. Mozgási energiájukat azonban gyorsan átadják közvetlen környezetüknek, felmelegítve azt. A hasadásban felszabaduló energia 80%-át a hasadványok viszik el. A hasadványok radioaktívak és gyorsan bomlanak.

A hasadási neutronok eltalálhatják valamelyik uránmagot, amely szintén elhasadhat. Ez további neutronfelszabaduláshoz, majd újabb és újabb hasadásokhoz vezethet és így tovább, míg végül láncreakció alakul ki.

A neutronok egy részét a 238U uránizotóp nyeli el, amely nem hasad el a neutronoktól. A neutron befogásakor 239U uránizotóp keletkezik, mely két béta-bomlás után 239Pu plutóniumizotóppá alakul. A 239Pu hosszú élettartamú alfa-bomló radionuklid.

 

    235U

A magreaktorok energiatermelő folyamata a maghasadás, mely során egy nehéz nuklid magja, mint a 235U (vagy a 239Pu), két kisebb részre szakad. Amikor egy neutron egy nehéz magnak ütközik, a mag két hasadványra és több neutronra válhat szét.

A hasadványok (és a belőlük keletkező többi hasadási termék), valamint a hasadási neutronok, nagy sebességgel mozognak, de hamar lelassulnak, s energiájuk hővé alakul.

     
    144Ba

A 235U hasadásának egyik leggyakoribb közvetlen terméke (hasadványa) a 144Ba báriumizotóp. A 144Ba nem stabil, és könnyebb hasadványpárjához, a 89Kr kriptonizotóphoz hasonlóan, gyors béta-bomlások sorozatán megy keresztül (melyek mindegyikében egy elektron és egy antineutrínó lökődik ki a magból). A 144Ba végül az igen hosszú élettartamú 144Nd neodímiumizotóppá alakul.

     
    89Kr
Íme, a 89Kr kriptonizotóp bomlási sora, mely néhány béta-bomlás után a stabil 89Y ittriumizotóppal ér véget.

Az uránhasadványok tömegszáma 90, ill. 140 körül van; legtöbbjük radioaktív. A hasadványok bomlása egyéb radionuklidok sorát eredményezi (hasadási termékek). Minthogy a hasadási termékek bomlása akkor is folytatódik, ha a reaktorban megszűntek a láncreakció feltételei, bizonyos mennyiségű hő a reaktor leállítása után is fejlődik.

    Plutóniumképződés, tenyészreakció

A plutóniumizotópok, főleg 239Pu, a reaktor fűtőanyagában képződnek azáltal, hogy a 238U elnyel egy neutront, és a keletkező 239U izotóp két béta-bomlást szenved egymás után. A 239Pu egy része rögtön a reaktorzónában elhasad a neutronoktól, ám a többi az elhasznált fűtőanyagban marad mint toxikus és kellemetlen szennyező. Ezért az elhasznált fűtőanyagot igen jól és igen hosszú időre el kell szigetelni a bioszférától.

A 239Pu nukleáris fegyverek gyártására alkalmas, ezért szigorúan ellenőrizni kell a felhasználását. Ugyanakkor a 239Pu az ún. tenyészreaktorok fűtőanyaga, sőt a hagyományos reaktorokban is hasznosítható. A 239Pu keletkezéséhez vezető "tenyészreakció" tehát lehetőséget ad arra, hogy a természetes urán zömét kitevő (amúgy energiatermelés szempontjából haszontalan) 238U izotópot a hosszútávú energiatermelés szolgálatába állítsák.

     

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium