Neutronindukált maghasadás Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

Az urán-235 neutronindukált hasadása az alapja a paksi energiatermelésnek is. Az elnyelt neutron az U-236 gerjesztett állapotához vezet, amely már magától elhasad. Ezért a neutronok által kiváltott hasadást – a spontán/önkéntes hasadással összevetve (mely a bomlások közé tartozik) – gerjesztéses hasadásnak is hívják. (Pl. az U-238, igen kicsi valószínűséggel ugyan, de spontán is el tud hasadni, míg az U-235 nem hasad el magától.) Az U-236 gerjesztési állapotának eléréséhez nem kell plusz kinetikus energiát bevinnie a neutronnak, mert amikor az U-235 befogja, éppen elég energia dúsul fel a keletkezett páros-páros magban. Másfelől minél kisebb a neutron energiája, annál nagyobb általában annak az esélye, hogy reakcióba lépjen egy maggal. Ezért az U-235 hasításához legmegfelelőbbek a kis energiájú, ún. termikus neutronok (l. alább ). Az animáció csak egyetlen példát mutat be a sok lehetséges hasadványpár közül. Az ilyen példákban egy a közös: minden hasadáshoz csak egy neutron kell, de a hasadásban egynél több neutront szabadul fel, ami lehetővé teszi a láncreakció kialakulását.

Maghasadás és radiatív neutronbefogás gerjesztési függvénye uránizotópokra

Az U-235 gerjesztési függvénye. Az U-235 hasadása szempontjából a “termikus” 1 eV (100 eV) alatti neutronenergiákat jelent. Látjuk, hogy itt már 100 b körül van a hasadási hatáskeresztmetszet vagy még nagyobb. Ez már csak azért is figyelemreméltó, mert az uránmag geometriai keresztmetszete csak kicsivel több 1 barnnál, vagyis sokkal nagyobb céltáblaként szolgál a neutronok számára, mint a valóságos mérete. Látjuk azt is, hogy nem arról van szó, mintha az U-235 nagyenergiájú neutronokkal nem is hasadna, csupán csak a hatáskeresztmetszet kisebb, ezért célszerű a hasadásban keletkező neutronokat lassítani. Erre valók a moderátorok.

Az U-238 gerjesztési függvénye. Az U-238 páros-páros nuklid (magyarán viszonylag nagyon stabil), ezért csak elegendően gyors neutronok képesek elhasítani, termikus neutronok nem.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium