Neutronbefogás (radiatív) Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

A neutronbefogás a neutronaktivációs analízis (NAA) alapja. Az egyik lehetőség az animáció által szemléltetett radiativitás (n,γ) kihasználása. Erre épül a prompt-gamma analízis. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a keletkező (eggyel nagyobb tömegszámú) izotóp stabi-e vagy sem. Nagyon sokszor nem stabil, és a hosszabb-rövidebb idő alatt bekövetkező bomlását ugyancsak γ-emisszió kíséri. A hagyományos NAA az ilyen besugárzott minták gamma-spektruma segítségével nyer olyan információt, melyet kvalitatív és kvantitatív elem-, ill. izotópanalízisre lehet használni.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium