Felezési idők a nuklidtérképen a mágikus számokkal Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

A Vissza nuklidtérképtárba. A rajz a NuDat 2 képernyőfelvétele alapján készült. Figyeljük meg, hogy a felezési idők rohamosan csökkennek, ahogy a stabil és primordiális nuklidokat is magában foglaló fekete zegzugos sávtól távolodunk. Ez a sáv képezi a stabilitás völgyének legalját. Az instabil nuklidok hanyatthomlok zúdulnak le a völgy meredek oldalfalain a különböző bomlások által megengedett útvonalakon.

2003-ban kiderült, hogy valójában a Bi sem stabil egészen, és még az egyetlen, 209-es természetes izotópja is α-bomló 20 milliárdszor 1 milliárd éves felezési idővel.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium