Hidrogénégés Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

A fenti animáció a Nap energiáját szolgáltató hidrogénégés bruttó folyamatát mutatja, mely során két proton β+-bomlással neutronná alakul. Az utóbbi biztosítja az α-részecske 2p+2n összetételét. Természetesen a folyamat nem négyes ütközésben zajlik, ahogy az animáció összegzi, hanem egymás utáni lépésekben különböző mechanizmusok szerint. egyik lehetséges mechanizmus a proton-proton (PP) lánc, a másik pedig a CNO ciklus. Nukleononként (itt: protononként) kb. ~6 MeV szabadul fel, ami igen nagy energianyereség még a maghasadással összevetve is, melynél egy nukleonra vonatkoztatva “csak” ~1 MeV az energiafelszabadulás.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium