Gamma-rezonancia kristályban: Mössbauer-effektus Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

57mFe 57Fe

Az 57mFe magizomer egy 14,4 keV-es gamma-foton emissziójával szabadul meg gerjesztési energiájától. (A rollover animációt fedőkép takarja.) A keletkező alapállapotú 57Fe nuklid normálisan visszalökődik a foton kibocsátása közben (l. gázban). Ha azonban a nuklid egy kristályrácsban foglal helyet, akkor a kristályszemcse egésze képes “megtámasztani” az atomot és vele a magot. Ilyenkor nincs észlelhető visszalökődés, és ezért a magizomer teljes gerjesztési energiáját a foton viszi el, mely ezáltal gerjeszteni képes egy másik “megtámasztott” magot. Ez a visszalökődés-mentes gamma-emisszió és -abszorpció a Mössbauer-effektus, mely a Mössbauer-spektroszkópia szilárdtestfizikai alapja.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium