Gamma-rezonancia gázban Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

57mFe 57Fe

Az 57mFe magizomer (élénkebb színezés) gamma-foton emissziójával szabadul meg gerjesztési energiájától, s ezáltal a kissé könnyebb 57Fe alapállapotú nukliddá alakul át. (A rollover animációt fedőkép takarja.) Ha a nuklid szabadon mozoghat, akkor a tömegkülönbség energia-egyenértéke az energia- és impulzusmegmaradás szabályai szerint oszlik meg a leányatom és a foton között. Ezért a foton energiája általában nem elegendő egy ugyanolyan alapállapotú nuklid gerjesztéséhez. Gázban (a szilárd testekkel ellentétben) csak akkor lehetséges rezonanciaabszorpció, ha az elnyelő atom véletlenül épp a megfelelő sebességgel jön szembe, és így a Doppler-effektus ki tudja pótolni a foton hiányzó energiáját.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium