Gamma-emisszió Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

A radioaktív 152Dy a 152Ho bomlása (EC) során keletkezik. Az alábbi bomlásséma(részlet) szerint pl. a Ho 9+ állapotából (9: magspin, +: páros paritás) az esetek nagy részében a Dy-mag 2437 keV-es (gerjesztett) 8+ állapota jön létre, amelyből csak több lépésben (egy-egy γ-foton emissziójával) lehet átmenni a 0+ alapállapotba. A sémán minden függőleges kék nyíl egy lehetséges γ-foton keltekezését jelenti. Ezek közül mutat két egymás után emittált fotont az animáció.

Tanulságossága miatt idézek egy részt egy angol nyelvű webes tananyagból . (A tananyag nem egy egyetemi lapról való, hanem a Texas Instrumentstől . Q: kérdés, A: várt válasz.) Amint látjuk (?), a tananyag készítője rossz választ vár a diáktól? Látjuk azt is, hogy mi zavarhatta össze a fejét? (For those not speaking Hungarian: The yellowed part of the text below is wrong. Can you see why?)

Q 13. The "particle" emitted in γ emission is a photon of very high-energy electromagnetic radiation. If a Dy-152 nucleus undergoes gamma emission, what will the resulting nuclide be? Explain your answer.

A. Gamma rays have no mass or charge; they are pure energy. Therefore, when a nuclide decays through gamma emission, the mass and nuclear makeup of the nuclide will not change. When Dy-152 undergoes gamma emission, the resulting nuclide will be Dy-152.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium