Elektronbefogás (EC) Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

81Rb 81Kr


A pozitív béta-bomlás versenytársa, minthogy a két bomlásmód ugyanabból az anyanuklidból ugyanabba leánynuklidba vezet. Egy magban kötött proton itt úgy alakul át neutronná, hogy a mag elfogja az atom egyik s elektronját (többnyire egy K elektront, mert azok fordulnak elő legsűrűbben a mag pici térfogatában) és egy neutrínó keletkezik. (A proton magában stabil.) Bár az energetikai feltételei enyhébbek a pozitív béta-bomlásénál, van egy hendikepje is: egy csupasz mag nem képes erre a bomlásmódra. Minthogy reakció módjára zajlik, bármi, ami a magban megváltoztathatja a reakciópartner (ti. az elektron) előfordulási valószínűségét (nagy nyomás, az oxidációs szám megváltozása), befolyásolja egy picit a bomlási valószínűséget, azaz a bomlási "állandót" is.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium