Differenciális hatáskeresztmetszet Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik :

Differenciális hatáskeresztmetszet 

Ha differenciális hatáskeresztmetszetről olvasunk, akkor nem árt egy kis éberség. Először is, nem okvetlenül szerepel a σ előtt a d differenciáljel. Másodszor: nem egyértelmű, hogy ki mire gondol ilyenkor. Az egyik értelmezést a felső animáció fedőábrája mutatja részecskeszórás esetében. Itt a baloldali teljes körgyűrű területét jelenti, mely azokkal a részecskékkel kapcsolatos, amelyek az eredeti irányukhoz képest kb. φ szöggel tértek el, s így az egységsugarú gömb felületén kirajzolódó abroncsszerű dΩ differenciális térszögbe jutottak. Ha a szórás tengelyszimmetrikus, akkor általában erről van szó. Ha a formulában φ szinusza szerepel, akkor majdnem biztosan. A másik értelmezést az alsó ábra sárgított területei érzékeltetik. Itt egy konkrét térirányba szóródott részecskék leírása a cél.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium