Különböző bomlási módok elhelyezkedése a nuklidtérképen Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

A Vissza nuklidtérképtárba. A rajz a Nucleus-Win segítségével készült. A proton- és a neutronelhullatás vonalán kívül gyakorlatilag nem létezhetnek nuklidok, ill. proton-, ill. neutronbomlással már el is bomlanak. Ezen az ábrán csak az abszolút stabil nuklidok mezői feketék. Vonaluk ott húzódik, ahol a stabilitási völgy északi és déli lejtője találkozik. A negatív és a pozitív béta-bomlás szerepe eléggé nyilvánvaló a feliratokból. A spontán hasadás (SF) azért segít, mert már nagyon messze vagyunk a völgy abszolút minimumától. Az alfa-bomlás nemcsak a tömgszámot csökkenti, de javítja (növeli) az N/Z arányt is az ollós rajzocska szerint. A különböző bomlások útvonala jellegzetesen különbözik a nuklidtérképen..


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium