Exponenciális bomlástörvény Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

Az exponenciális bomlástörvény szerint egy adott radionuklid atomszáma és aktivitása egyazon exponenciális időfüggést mutatja (lásd az alsó ábra feliratait). Szemléletessége miatt itt az időt felezési idő egységekeben láthatjuk a vízszintes tengelyen. Az, hogy az atomok száma mindig ugyanakkora T1/2 idő után feleződik, akárhány felezési időt élt is meg a radionuklid, a radioaktív atomok örökifjú tulajdonságát bizonyítja. Ez a tulajdonság a matematika nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy az élettartam-eloszlásuk exponenciális ugyanazzal a bomlási állandóval, mint ami az exponenciális törvény konkrét alakjából kiolvasható. Az exponenciális törvény alternatív módon adható meg három paraméter bármelyikével. Az egyik az itt szemléltetett felezési idő, a másik a közepes élettartam, a harmadik a bomlási állandó. Az utóbbi formálisan az unimolekuláris (elsőrendű) kémiai reakciók kuni sebességi állandójának felel meg, és a nagysága egyenesen arányos a radionuklid egy rövid dt időtartamon belüli elbomlásának valószínűségével.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium