Hatáskeresztmetszet Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 Kapáskeresztmetszet

A fenti animációhoz a következő helyen talált gifet használtam nyersanyagnak: Fun Frog Facts . Kissé gyermekded, de a kurzort ráhúzva jól mutatja, hogy a mag hatáskeresztmetszete (pl. a neutronbefogásra mint itt) nagyobb lehet a geometriai keresztmetszetnél (l. a termikus neutronokkal hasított 235U méretviszonyait tükröző lapot), mint ahogy a béka “kapáskeresztmetszete” is nagyobb a békánál. Lassú neutronok esetében ugyanis a deBroglie-hullámhossz olyan nagy, hogy a magot már messziről “érzékelik”. Minél lassabban mennek, annál messzebbről, tehát annál nagyobb lesz rájuk nézve a reakció/szórás hatáskeresztmetszete. Figyeljünk a fogalmazásra: míg a geometriai keresztmetszet a mag tulajdonsága, addig a hatáskeresztmetszet a reakcióé/szórásé, amely persze a résztvevők tulajdonságaitól függ, tehát az atommagtól is.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium