Alfa-bomlás: A = 105 Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

 

105Te 101Sn

(Az animáció egérrel “csalogatható elő” a fedőkép alól.)

Az unikális 8Be nuklidtól eltekintve a 105Te a legkönnyebb nuklid, mely alfa-bomlásra képes. Ez a tellúrizotóp 13-szor nehezebb ugyan a Be-8-nál, de még így sem tartozik abba a súlycsoportba, melyre ez a bomlásmód igazán jellemző. A visszalökődő 101Sn leánynuklid kinetikus energiája és sebessége kb. 1/25-öde az alfa-részecske megfelelő értékének. (Ez azért van így, mert az energia- és impulzusmegmaradás miatt mindkét fizikai mennyiség fordítva arányos a mozgó test tömegével.) A bomlás Q-értéke ~4,9 MeV.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium