Fordítóiskola – itt és most!

(Megjelent a Tétékás Nyúz 1996. április 17-i számában)

Örömmel tájékoztatom a Kar nyilvánosságát, hogy a TANÚLJTINO® BT jól bevált és szabadalmaztatott INSTANT® módszerére alapozva egyéni verslábra szabott gyorstalpaló rímtanfolyamot indít egyetlen rövid leckébe sűrítve, amely magában foglalja az eredeti gót betűkkel nyomtatott és valódi függő pecséttel ellátott oklevél megszerzéséhez szükséges záróvizsgát is.

Röviden a TANÚLJTINO® BT forradalmian új és teljesen ingyenes tanfolyamáról

A feladatok megoldását (és egyben a záróvizsgaként szolgáló öntesztelést) a következő – bizonyítottan legeredményesebb és leggyorsabban célhoz vezető – módon végezzük el:

  1. Olvassuk el a kitűzött feladatot. (Támpontok: A németben az sch-t s-nek ejtük. Az angolban a w-t úgy ejtjük, hogy a szánkat – könnyű megjegyezni! – dupla vé alakúra fodrozzuk, majd azt mondjuk, hogy: u. A többi már gyerekjáték!)
  2. Takarjuk le bal kezünkkel a megoldást (Figyelem: a balkezesek ilyenkor a jobb kezüket használják!), majd adjunk magunknak kb. egy percet a feladat első sorának lefordítására.
  3. Fedjük fel a megoldás első sorát.

Hogyan kaphatja meg eredeti gót betűkkel nyomtatott és valódi függő pecséttel ellátott oklevelét, melynek közepén az Ön neve olvasható jó nagy betűkkel

Ha valamennyi feladattal elkészült (a teszttel összekötött tanulási folyamat nem vehet többet igénybe értékes idejéből 10 percnél), akkor az Ön teendője a következő:

(I) Vágja ki, majd töltse ki figyelmesen az alábbi nyilatkozatot:

Alulírott ........................................................... kijelentem, hogy a TANÚLJTINO® BT által szervezett
Fordítóiskola záróvizsgáját
sikeresen letettem/nem sikerült letennem (nem kívánt törlendő).

Dátum: ................................................      Aláírás: ................................................

(II) A százezer forintos kezelési költség befizetését igazoló csekkszelvénnyel és a sikeres vizsga letételét bizonyító aláírt nyilatkozattal fáradjon be a TANÚLJTINO® BT Ügyfélszolgálati Irodájába, hogy eredeti gót betűkkel nyomtatott és valódi függő pecséttel ellátott oklevelét átadhassuk Önnek.

Íme a TANÚLJTINO® BT nemzetközi hírű szakemberei által kifejlesztett INSTANT®, mely INgyenes Szuper TANanyag és Teszt egyben!

Feladatok: A feladatcsomag három feladatból áll. A nemzetközi (latin nyelvű) oklevélre aspektálók feltétlenül oldják meg az 1. és az 2. feladatot is. A többieknek elég a 3. feladatot megoldaniuk.

Fordítsuk le németre (1. feladat), franciára (2. feladat), ill. magyarra (3. feladat) a következő angol nyelvű strófát. A szerző: Lewis Carroll, a TANÚLJTINO® BT nemzetközi tagozatának volt hallgatója, aki matematikusból képezte át magát költővé segítségünkkel. Iskolánk örök büszkesége, hogy ezt a kommunikációs nehézségekkel küszködő zsenit, aki csak matematikai képletekben tudta kifejezni magát, egyetlen rövid tanfolyam keretében sikerült megtanítanunk az érthető és szabatos önkifejezésre.

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Megoldások: Az 1. és a 2. feladatra egy-egy megoldás létezik. A 3. feladatra – hála a magyar nyelv gazdagságának – két egyenértékű megoldás is elfogadható.

1. feladat (szerzője Robert Scott)

Es brillig war. Die schlichten Toven
Wirrten und wimmelten in Waben;
Und aller-mümsige Burggoven
Die mohmen Räth' ausgraben.

2. feladat (szerzője Frank L. Warrin)

Il brilgue: les tôves lubricilleux
Se gyrent en vrillant dans le guave.
Enmîmés sont les gougebosqueux
Et le mômerade horsgrave.


3. feladat (az első megoldás szerzője Weöres Sándor, a másodiké Tótfalusi István)
 
Volt egy brillős, a csuszbugó
gimbelt és gált távlengibe,
minden mimicre purrogó,
mómája ingibe.
Nézsonra járt, nyalkás brigyók
turboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
bröftyent a mamsi plény.

Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánva maradok tisztelettel:
 
 

Nagy Sándor
bebetonozott befagyasztott adjunktus
a TANÚLJTINO® BT ügyvezetője
nagys@para.chem.elte.hu

 


A TANÚLJTINO betűszó. Jelentése: Tudományos Alapokon Nyugvó, Újszerű, Lényegesen Javított és Teljesen Ingyenes Nyelvi Oktatás
 
 

Figyelem: Csak azokat a nyilatkozatokat áll módunkban elfogadni, amelyekből a "nem sikerült letennem" szövegrész került kihúzásra félre nem érthető módon, tehát pl. így: sikeresen letettem/nem sikerült letennem. Elrontott nyilatkozatát Ügyfélszolgálati Irodánkban bármikor díjmentesen kicseréljük.
 
 

Készpénzt is elfogadunk jelöletlen, használt bankjegyekben (lehetőleg kis címletekben).
 
 

Aspektáló: idegen alakú szó. Nem szerepel a Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótárában, ezért tartósan mély benyomást gyakorolhatunk vele üzleti partnereinkre és munkatársainkra. Az ehhez hasonló szavakból összeállított teljesen ingyenes háromoldalas lista 999 Ft posta- és kezelési költség fejében igényelhető a TANÚLJTINO® BT-nél.


Vissza Nagy Sándor honlapjára.