A Magkémia előadáson bemutatott animációkról

Összefoglaló táblázat a Nagy Sándor 2012. őszi előadásán bemutatott Java és Flash animációk elérhetőségéről

? Animáció   \   Prezentáció (pdf-ben) 0 1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11
! Periódusos rendszerből nuklidtérkép 1                        
  Izotópösszetétel, atomsúly (PhET) 1                        
  1 eV (gif) 1                        
  Ideális gáz (PhET) 1                        
! Maxwell-féle sebességeloszlás (Julio) 1                        
  Elektromágneses spektrum (Bauer) 1                 1      
! David˙s whizzy periodic (ionizációs e.) 1             1       1  
  Aránybecslés játék (PhET) 1                        
  LEP Java   1     1                
  LHC Flashek   1     1                
  Vegyértékkvarkok protonban Flash   1                      
  Keringő töltés (elektromos vonzás)   1                      
  Keringő műhold (tömegvonzás)   1                      
! Magerő és potenciálok (KCVS)   1 1           1        
  Magerő és Coulomb-gát (JH Dicker)   1 1           1        
  RGB additív színkeverés   1                      
  Hadronépítés Java   1                      
! Elemi részecskék Flash, hadronépítés   1                      
  Jobbkézszabály impulzusmomentumra   1   1                  
  Hidrogénégés (Brantjes)   1         1            
! Szórási kísérlet golyóval (Harrison)     1       1            
  Rutherford prezentáció (McGraw-Hill)     1                    
  Rutherford szimuláció (PhET)     1                    
! Ponttöltésrendszer potenciálja (Bauer)     1     1              
  Töltésrendszer: potenciál, térerősség     1     1              
  Differenciális hatáskeresztmetszet (gif)     1                    
  A trícium negatív béta-bomlása He-3-má     1                    
! Elektronok a magban (elektronpályák)     1     1       1      
! Pot. energia, potenciál, térerősség        1                  
! Elektromos potenciál 3D-ben       1   1              
! Részecske potenciálgödörben       1                  
  Elektronnyaláb elektromos eltérítése         1         1      
! Ionnyaláb mágneses eltérítése         1         1      
  Vektoriális szorzat Java         1                
  Vektoriális szorzat Flash         1                
  Buborékkamra (letöltve működő Java)         1               1
  Párképződés (Harrison)         1             1  
  Spirálozó töltött rész. (homogén B)         1                
! Ciklotron szinkronizálása (Phys2000)         1                
! Ciklotron résszélesség (NTNUJAVA)         1                
  Szinkrotron (gif)         1                
! Szinkrotron Java         1                
! RF üregrezonátor (játék a LINAC-hoz)         1                
  Fénytöréstől a Cserenkov-sugárzásig         1                
! Mössbauer-spektrométer Java           1 1         1  
! Orbiton (s-elektronok a magban)           1       1      
  Két test tömegközéppontja (Flash)             1            
  Deuteron és triton fúziója (GIF, TKR, LR)             1            
! Vonatkozt. Redsz.: n+p (GIF, LR & TKR)              1            
! Ütközés légpárnás sínen (rugalmatlan)             1         1  
  Diótörés Flash (visszalökődési gát)             1            
  D+T fúzió (Flash)             1            
! Magkeresztmetszet vs. atomkeresztm.             1         1  
! Hasadási hatáskeresztmetszetek (NNDC)             1            
  Maghasadás, láncreakció (PhET)             1            
  Láncreakció (Bauer)             1            
  Láncreakció (Visionlearning)             1            
  235-U (Noble Prize GIF-ekkel)             1            
! PWR atomreaktor felépítése (Flash)             1            
! Maxwell-féle sebességeloszlás (physlet)             1         1  
  Fúziós reaktor (VisonLearning)             1            
  Tokamak (EFDA)             1            
! Nuklidosztályozás A párossága szerint               1          
  Nukleoszintézis (ThinkQuest gifes hely)               1          
  Tömegparabolák (prezentációrészlet)               1          
! Exponenciális bomlástörvény (Harrison)                 1   1    
! Interaktív nuklidtérkép/adatbázis (NNDC)                 1        
  Béta-stabilitás völgye: hegy- és vízrajz                 1        
  A nuklidtérkép D-Ny-i része (2000)                 1        
  Alfa-bomlás visszalökődéssel                 1 1      
  Bomlássorok: mért pont 4 van?                 1        
  Ritka bomlások a bomlássorokban                 1        
  Völgylakók: élet a stabilitás völgyében                 1        
  Fission Product Decay Chains (letöltős)                 1        
  Alfa-bomlás: haránt lépés a völgy alja felé                   1      
  Bomlásmódok (animált oldal)                   1      
  Béta-késleltetett neutronemisszió                   1      
  Béta-késleltetett protonemisszió                   1      
  Béta-késleltetett alfa-emisszió                   1      
  Példák alfa-bomlásra                   1      
! Alfa-bomlás (PhET)                   1      
! Béta-bomlás (PhET)                   1      
  Alagúthatás (PhET)                   1      
! Visszalökődés cirkonban alfa után                   1     1
  Különböző “súlycsoportú” alfa-bomlók (GIF)                   1      
  Poltergeist neutrínó                   1      
! Fékezési sugárzás                   1      
  Betyáros                   1      
! Auger-effektus                   1   1  
! Bomlássor 4 lépésben                     1    
  Radioaktív egyensúly (lyukas vödör)                     1    
! Bomlássorok Java (Harfesoft)                     1    
  Pozitron-élettartam (ispring)                     1    
! Élettartam-eloszlás animáció (interakt.)                     1    
  Doppler-effektus a Cserenkovhoz                       1  
! Compton-effektus (sztochasztikus irány)                       1  
  Gamma-rezonancia emisszió/abszorpció                       1  
  gázban nincs                       1  
  szilárdban van                       1  
! Compton + fotoeffektus + párkeltés                       1  
  Konvolúció                       1  
! Gázionizációs detektorok karakterisztikája                         1
  GM-cső (Jensen)                         1
! Ionizációs kamrák (Harfesoft Java)                         1
  A p-n átmenet (napelemes Flash)                         1
  Fényelektromos jelenség (UV-VIS, PhET)                         1
! Fényelektromos sokszorozók (Olympus)                         1
  Elektronsokszorozó, EMT (offlájn)                         1
! 2 szcintillátoros GIF                         1
! Neutrínódetektálás Cserenkovval (Brantjes)                         1
  Ködkamra (expanziós, BIGS)                         1
! Ködkamra mágneses térrel (Frei Zsolt)                         1
! MCP (microchannel plate) neutronokra                         1