Függvényrajzoló


A fenti appletkombináció értelmezni tudja a felhasználó által beírt képleteket, és a megadott határok között kirajzolja a kapott függvényt, miközben automatikusan kiválasztja az y tengely ábrázolási tartományát. A függvény képletét a parancssorba kell beírni, majd Enterrel jelezni, hogy kész vagyunk, és a rajzolás elkezdődhet. A függvényt a minta szerint, y= ... alakban kell felírni, tehát pl. a a következő implicit megadás nem értelmezhető: y + x = 5. Az alapfüggvényeket – pl. trigonometrikus, logaritmus és exponenciális – felismeri a program. Még egy véletlenszám-generátora is van, a rand, mely 0 és 1 közötti egyenletes eloszlású véletlen számokat rendel minden x értékhez. (Itt az x-et nem kell argumentumként megadni.) A függvények argumentumát zárójelbe kell tenni, pl.: y=sin(x). Közvetlenül a függvénymegadás parancssora alatt változtatni lehet az x független változó legkisebb (xmin) és legnagyobb ábrázolandó értékét (xmax). Az ábrázolt pontok számát a numpoints paraméter adja meg: minél több a pont, annál simább a görbe, de annál tovább tart a megrajzolása, tehát a gépet lelassíthatja a sok számítás. Az y értékek automatikus ábrázolása miatt pl. az y=tan(x) alakban megadott tangens hatalmas értékeket is felvehet, hiszen ±π/2-nél ±∞-hez tart. Az iménti példa arra is emlékeztet, hogy a trigonometrikus függvényekhez a szöget radiánban kell megadni. A parancssorba be lehet másolni részleteket a korábban már ábrázolt képletekből (Ctrl+C, majd Ctrl+V), tehát nem kell annyit gépelni, mint gondolnánk.


Back
Utolsó szerzői módosítás: 1997 június 17.
© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
(Hungarian translation: Sándor Nagy, 2011)

Vissza Nagy Sándor honlapjára.