Szórólencse képalkotása
(2015 utáni Javával már nem működik)
A tárgy mozgatására két lehetőség van. Vagy rákattintunk és vonszoljuk, vagy egyszerűen odakattintunk, ahol látni szeretnénk. A szórólencsének mindig egyenes állású virtuális (látszólagos) képe van. A képet szürke nyíl ábrázolja a lencsétől balra. (Jelölések: Diverging Lens: szórólencse; Focus: fókusztávolság; Xobj: tárgytávolság; Ximg: képtávolság, F: fókuszpont.)
A fenti appleten két nyilat, egy szórólencsét, valamint számos fénysugarat is látunk – az utóbbiak a piros nyíl hegyéből indulnak ki. A piros nyíl a tárgy, míg a szürke nyíl az a virtuális kép, melyet a lencsén áthaladó fénysugarak alakítanak ki. Az applet egy-egy kék pöttyöt is mutat a lencse két oldalán – ezek a fókuszpontok.

A szórólencse által alkotott kép egy-egy pontját (pl. vegyük a nyílhegynek megfelelőt) a három fő (sárga színnel kiemelt) sugár segítségével szerkeszthetjük meg:

Ezek a sugarak azonban – a gyűjtőlencsével ellentétben – nem metszik egymást. Az agyunk ezt úgy értelmezi, mintha a képpont egy virtuális (látszólagos) helyen lenne, melyet úgy kapunk meg, hogy a sugarakat visszafelé meghosszabbítjuk, és a hosszabbítások metszéspontját vesszük, mely mindig arra az oldalra esik, amelyiken a tárgy van. Ezek a meghosszabbítások látszanak zöld színben. Ezzel a módszerrel a tárgy bármelyik pontjához tartozó képpontot megkaphatjuk.

Ez hasznos technika, de rajzolgatni kell hozzá. Van egy sokkal egyszerűbb módszer is, bár ezzel nem lehet az egész képet létrehozni. A lencsétől mért képtávolságot a következő képletből lehet kiszámítani:

1/dk + 1/dt = 1/f,
ahol dk a lencse és a kép távolsága (képtávolság), dt a tárgy és a lencse távolsága (tárgytávolság), f pedig a lencse fókusztávolsága.
Ne feledjük, hogy a szórólencse f fókusztávolságát negatívnak tekintjük. Ez megfelel annak, hogy dk negatív, mert a kép a lencsétől balra van (virtuális kép). Szórólencse esetében ez másképp nem is lehet.

Back
Utolsó szerzői módosítás: 1997 június 20.
© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
(Hungarian translation: Sándor Nagy, 2011)

Vissza Nagy Sándor honlapjára.