JavaPhysMath Applets

              Beta Release 1.0 

Authors:
Sergey Kiselev 
Tanya Yanovsky-Kiselev
e-mail: sergey@lightlink.com

The JavaPhysMath Applets package is Free for non-commercial purposes.
That means if you don't try and sell it, you can use and distribute it
in your organization, business or classroom. You may copy and
distribute these Applets, as long as they are only distributed in the
complete package and you do not remove this copyright notice. You
may not distribute modified versions of the Applets in this package.
The JavaPhysMath Applets may not be distributed as a component of any
commercial product without a prior license agreement with the Authors.

License to Distribute. Licensee is granted a royalty-free right to
reproduce and distribute the Software provided that Licensee: (1)
distributes the Software complete and unmodified; (2) agrees to use
the JavaPhysMath Applets for NON-COMERCIAL purposes only (3) does not
remove or alter any proprietary legends or notices contained in the
Software; and (4) agrees to indemnify, hold harmless, and defend
Authors and its licensors from and against any claims or lawsuits,
including attorneys' fees, that arise or result from the use or
distribution of the JavaPhysMath Applets.

Disclaimer. Authors do not guarantee the accuracy of any information
presented in the JavaPhysMath Applets, which are provided on an "as
is" basis. In addition, not every description contains complete
information in every category. Authors make no representation about
the suitability of this software for any purpose. It is provided "as
is" without express for any purpose and without express or implied
warranty of any kind. The entire risk as to the quality and
performance of the software is with you. Should the software prove
defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair, or
correction.

Copyright(c), Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev, 1997


A fenti szöveg alábbi és körülbelüli magyar fordításáért a fordító (Nagy Sándor) természetesen ugyanúgy nem vállal semmiféle felelősséget, ahogy a Szerzők sem vállalnak a Szoftverért. Továbbá a magyar fordítás terjesztésének felelősségét sem vállalhatja, mert nem teljesen világos számára, hogy a fordítás ténye, ill. egy-egy jószándékú javítási kísérlete vagy szándékán kívül álló tévedése nem hozhatja-e egyszer abba a helyzetbe, hogy a magyarított változatot kénytelen legyen levenni az internetről. A Szerzőket ugyanis nem sikerült elérnie, és így a fordítás kérdését sem tisztázhatta velük. Ha a Szerzők a fordítás levételét, ill. "visszahívását" követelnék, akkor a fordító igen kellemetlen helyzetbe kerülne a terjesztett fordítások visszahívási kötelezettsége miatt. Ezért a Fordító arra kéri a T. Felhasználókat, hogy ne hozzák kínos helyzetbe azzal, hogy a lefordított csomag megszerzésére irányuló kérésüket kénytelen legyen megtagadni.


JavaPhysMath Applets
Beta Release 1.0

Szerzők:
Sergey Kiselev
Tanya Yanovsky-Kiselev
e-mail: sergey@lightlink.com

A JavaPhysMath Applets csomag szabadon felhasználható nemkereskedelmi célra. Ez annyit jelent, hogy pénzért nem árusítható, de terjesztheti és felhasználhatja az intézményében, vállalkozásában vagy tanításhoz. Az appletek terjeszthetõk, de csak komplett csomagként és a jelen copyright nyilatkozattal együtt. A csomagban lévő appletek módosított változatai nem terjeszthetők. A JavaPhysMath Applets csomag nem lehet része semmilyen kereskedelmi terméknek a Szerzőkkel való előzetes licencszerződés megkötése nélkül.

Terjesztési licenc. A reprodukálási és terjesztési licenc ingyenes, amennyiben a felhasználó: (1) egyben és módosítás nélkül terjeszti a Szoftvert; (2) beleegyezik abba, hogy a JavaPhysMath Applets csomagot kizárólag NEMKERESKEDELMI célra használja; (3) nem távolít el, ill. nem változtat meg semmilyen védjegyet stb. a Szoftverből; és (4) beleegyezik abba, hogy kártalanítja, ill. megóvja a Szerzőket és szerződő feleiket bármiféle követeléssel vagy perbe fogással szemben, beleértve az ügyvédi költségeket, amelyek a JavaPhysMath Applets csomag használatából vagy forgalmazásából adódhatnak.

Felelősségelhárítás. A Szerzők nem garantálják a JavaPhysMath Applets csomag által tartalmazott információ pontosságát, melyet "ahogy van" alapon adnak át. Továbbá kijelentik, hogy nem minden leírás tartalmaz teljes információt minden kategóriában. A Szerzők nem állítják azt sem, hogy a szoftver bármilyen célú felhasználásra alkalmas lenne. Rendelkezésre bocsátása "ahogy van" alapon történik, bármiféle cél meghatározása vagy garancia vállalása nélkül. A Szoftver használatának teljes kockázata a felhasználóé mind annak minősége, mind teljesítő képessége tekintetében. Ha a Szoftver hibásnak bizonyul, a szervizelési és javítási költségek a felhasználót terhelik.

Copyright ©, Sergey Kiselev és Tanya Yanovsky-Kiselev, 1997.